Josef Pecinovský: Office XP podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing Praha 2002, 432 str., cena neuvedena, ISBN 80-247-0275-4

Kniha je podle názvu, ale i podle obsahu, určena začínajícím uživatelům  poslední  verze kancelářského balíku Microsoftu. Je rozdělena do  7 kapitol, úvodu a rejstříku, který má jen 4 stránky. První kapitola je o společných vlastnostech všech aplikací Office, po jedné kapitole  o každé aplikaci Office XP a poslední kap. je o pomocných nástrojích jako je WordArt, Editor rovnic, MS Graph a Photo Editor

První kapitola popisuje instalaci a různé možnosti spouštění aplikací,  práci s jednotlivými okny dokumentu, dialogovými okny a práci s pomocníky a nápovědou. Část o Wordu  popisuje více méně standard: tedy  formátování písma, odstavce a oddílu, odrážky a číslování a šablony. Podobně, co se týká Excelu: práci s listy, operace s buňkami, vzorce a funkce, formát tabulky a grafy.

 Kniha pomůže začátečníkům, ale čtenáři Chipu si asi budou hledat podrobnější publikace. Přesto jsem prakticky v každé kapitole našel nějakou zajímavou informaci i pro sebe.  Kniha upoutá efektní obálkou. Nijak zásadně se neodchyluje od ostatních příruček pro začátečníky, snad jen tím, že o všech částech Office najde čtenář základní informace v jedné knize.

 

Nedokončeno

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934

Naposledy změněno: 19. 12. 2012