James Lee, Brent Ware: OpenSource- vývoj webových aplikací s LAMP, Mobil Média, Praha, 2003, 448 str. brož., cena neuvedena, ISBN 80-86593-43-6

Když jsem četl o novince nakladatelství Mobil Média, měl jsem velkou chuť si knihu přečíst a byl jsem plný velkého očekávání. Když jsem přečetl úvod knihy, byl jsem k záměru autorů dost skeptický. Autoři chtěli v knize popsat řadu technologií patřící k Open Source a sloužící k vývoji webových aplikací. Konkrétně chtěli popsat OS Linux, webový server Apache, jazyk PERL, SQL databázový systém MySQL, WML, CGI, a PHP. Sotva lze předpokládat, že by si čtenář odnesl nějaké větší znalosti o těchto technologiích po přečtení této knihy.

Knihu přeložil překladatel Jan Gregor, který překládal i jinou knihu stejného nakladatelství FrontPage 2002 Krok za krokem. Tentokrát jeho překlad neobsahuje tolik gramatických chyb a překlepů jako u knihy o FrontPage. Bohužel však neprokázal schopnost hlubšího pochopení překládané problematiky. V kapitole o Perlu překládá i názvy klíčů u asociativního pole a při překladu výpisu skriptu, který řadí klíče pole je seřadil podle toho, jak byly klíče seřazeny v originální knize, tedy podle jejich původních anglických ekvivalentů, nikoliv podle českých překladů klíčů. Překladatel ani nebyl schopen doplnit obdobné české tituly u knih doporučovaných autory, které jsou pochopitelně českým čtenářům nedostupné. Až na jednu výjimku nebyl schopen uvést, že kniha vyšla také česky.sken obálky knihy Open Source- tvorba webových aplikací

V kapitole o Linuxu popisují autoři instalaci a konfiguraci Red Hat Linuxu, což se dá vzhledem k jejímu rozšíření pochopit.

V části o webovém serveru Apache je několik překlepů, které by mohly českého čtenáře dokonale zmást. Bohužel ani autoři nejsou vždy srozumitelní.. Není tak vždy zřejmé, jak opravdu dosáhnout toho, co je popsáno. Probíraná látka vysvětlována vcelku přijatelně a srozumitelně, autoři však zcela opomíjejí možnost samostatného procvičování látky čtenáři. Příklady probírané v knize si musí čtenář stáhnout z webové stránky z knihy, což je nepříliš dobrý nápad. Vhodnější by bylo přiložit ke knize CD ROM. Rovněž by bylo vhodné ještě podrobněji vysvětlit probírané příklady.


 

Nelíbí se mi časté odkazy na manuály a webové stránky. Autoři by místo toho měli podat sami vysvětlení. Jinak autoři prokázali hluboké znalosti i didaktické a literární schopnosti.

Kniha dobře poslouží tomu, kdo se chce letmo seznámit s problematikou. Pro hlubší pochopení však čtenář musí vyhledat o každé technologii samostatnou monografii. Titulů je na štěstí na českém trhu již poměrně dost. Získal jsem dojem, že se autorům nepodařilo ve svém americkém nakladatelství prosadit vydání několika monografii, tak napsali alespoň toto kompendium.

mailto:dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip 4/2004, zveřejněno na Chip CD, v asdresáři chplus/knihy

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012