OpenOffice.org 1.1 Uživatelská příručka, SuSE CR, Computer Press, Brno, 2003, 168 str., brož., ISBN 80-7226-845-7, cena 197 Kč včetně CD ROM

Další příručka o oblíbeném kancelářském balíku OpenOffice.org, tentokrát ve verzi 1.1 vznikla ve spolupráci firmy SuSE CR a Computer Press. V knize nejsou uvedeni její autoři. Je rozdělena na 12 kapitol a rejstřík. Za nepřiměřené považuji, aby ¼ knihy byl popis instalace. Spíše bych považoval za vhodnější umístění popisu instalace na přiložený CD ROM, nebo ještě lépe zvětšit rozsah příručky. Přiložený CD ROM obsahuje kompletní instalační soubory OpenOffice.org 1.1 pro Windows a Linux. Kniha při popisu obsluhy programu preferuje systém Linux, ale upozorňuje na odlišnosti ve Windows. Jinak popis instalace je opravdu důkladný a zahrnuje i konfiguraci tiskárny.

Největší prostor je popisu jednotlivých aplikací balíku věnována textovému editoru Writer a tabulkovému procesoru Calc, ostatní programy jsou zmíněny jen zběžně. Stěží si lze představit, že bych navrhl nějakou složitější prezentaci podle návodu, který zahrnuje 12 stran. Teprve poslední dvě kapitoly knihy „Tipy pro práci..“ a „Praktické příklady“ obsahovaly informace pro pokročilejší práci s programem, ty předchozí části jsou pro věčné začátečníky

V příručce je několik drobných chyb. Na str. 16 je chybný obrázek, který neodpovídá odkazu na něj na str.15.. Na str. 52 je gramatická chyba („stylysta“). Na str. 62 se používá termín „čtverčík“, kterému nemusí všichni čtenáři rozumět. Vadí mi, že v textu se hovoří o ikonách, ale v knize nejsou vždy zobrazeny. V kapitole o Writeru je popsáno vytvoření sekce, ale nikoliv její zrušení. Na str.71 neodpovídá popis nabídek Soubor-Šablona-Organizovat- skutečnému názvu nabídek v programu, kde je místo „Organizovat“ použito „Uspořádat“. Příklad o převodu Eura na dolary pomocí funkce CONVERT uvedený na str. 84 mi v Calcu nefungoval.

Autoři nevyužili příležitost napsat podrobnou příručku OpenOffice.org. Pokud se má tento kancelářský balík více rozšířit, musí vzniknout více příruček o něm a podstatně rozsáhlejších. Na štěstí by měla vyjít v dohledné době v nakladatelství Computer Press podstatně rozsáhlejší kniha známého autora Jiřího Lapáčka.Sken obálky knihy OpenOffice.org 1.1

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro OO.O.cz

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012