Česko slovenský slovník PCD

 

Když mi program došel domů, překvapilo mě, že byl poslán jako dopis, bez jakékoliv krabičky nebo tištěného návodu. Kvůli tomu však program nekupujeme. Nic méně si myslím, že by program nezdražilo vytištění návodu. Integrovaná elektronická nápověda má jen čtyři stránky. Neškodilo by ani vytištěné licenční ujednání. Program se jinak dodává v klasické CD krabičce se zeleným bookletem, na kterém je natištěný návod na instalaci a práci s programem.

 

 

Pamětníci federace si myslí, že rozumí slovenštině, ale asi by je překvapilo, jak jsou slovní zásoby odlišné. Koho by asi napadlo, co znamená česky slovo gagotanie? Je to hejkání

 

Ve slovníku chybí občas některá běžná slovíčka, jako např. design. Slovník zahrnuje 190 064 významových dvojic, což je méně proti jiným  jazykovým mutacím počítačovým slovníku od LangSoftu, ale odpovídá asi přece jen menšímu zájmu zákazníků. Součástí dodávky programu je WebTranslator pro překlad webových stránek a PC Translator pro překlad celých vět. Podle informace výrobce programu jsou tyto programy zařazeny spíše z reklamních důvodů jako propagace pro hlavní  jazyky, kde jsou tyto programy dokonale propracované. Opět PC Translator a Web Translator pro slovenštinu nejsou tak rozsáhle a hluboce rozvíjené kvůli menšímu zájmu zákazníků.

Napadá mě možnost doplnit do slovníku jakýsi podslovník neologismů, aby si ti, kdo mají hlubší znalost slovenštiny, doplnili slovní zásobu.Chybí mi informace o zdroji slovní zásoby, tedy z jakých tištěných slovníků program čerpá. Opět podle informace výrobce je zdrojem slovníku vlastní slovníková databáze. Ovládání znají asi čtenáři našeho časopisu, takže je asi nošení dříví do lesa, že program umožňuje přenášet slovíčka mezi slovníkem a textovým editorem přes schránku. Program umožňuje rovněž editaci slovní zásoby. Za zbytečné považuji možnost přebarvení některých prvků programu a nepříliš šťastné není označení slovní zásoby písmenem podle toho, do které skupiny- oboru  (elektrotechnika, lékařství) slovíčko patří. Nevytrhne to ani možnost slovíčka obarvit a odlišit tak jednotlivé obory. Vhodnější by asi bylo označení pomocí ikon nebo celým názvem  druhu slovní zásoby. Dle výrobce programu tento způsob používají i u „velkých“ slovníků, proto nevidín důvod proč ho nepoužívat i u tohoto slovníku. Velkou  výhodou programu je, že podobný slovník v elektronické podobě pravděpodobně neexistuje, a na rozdíl od tištěných slovníků umožňuje rychlejší vyhledávání a slov a doplňování vlastních slov a vazeb, se kterými se uživatel setká...

 

Potěšilo mě, že uživatel nemusí provádět žádnou online registraci programu, případně si  žádat o nové instalační číslo při nové instalaci Windows. Stačí zadat číslo, které je na obalu CD ROMu

Porovnal jsem slovní zásobu tohoto elektronického slovníku s 2. vyd. tištěného slovníku  nakladatelství KAVA-PECH od Feifičové a Němce. Žádný jiný podobný slovník jsem v knihkupectví ani na Internetu nenašel. Tento slovník zachycuje jen slovní zásobu různéhovýznamu nebo shodná formou, ale rozdílná významem.. Zjišťoval jsem to tak, že jsem v obou částech tohoto tištěného slovníku vybral od každého písmene jedno slovíčko, vždy . 5. v pořadí dle abecedy a hledal ho ve slovníku PCD. Zjistil jsem 80% shodu ve slovensko-české části a 58% shodu v česko-slovenské části. Což se samozřejmě nedá brát příliš vážně.

Podobně jsem postupoval u slovníku slovensko-českého od SPN z roku 1986 od Gašparíkové a Kamiše. Tam jsem zjistil shodu 88%. U posledního slovníku (Buzassyová) jsem zjistil shodu 73%.Tam jsem volil zpravidla 9. slovíčko.  Nevylučuji nějaké chyby z mé strany. O výsledku si může čtenář udělat představu z přílohy

 

www.langsoft.cz , www.pctranslator.cz                      

OS windows 95, 98,  NT, 2000, XP

Min. 20 MB volného místa na harddisku

cena 950 Kč

 

Feifičová, Němec: Slovensko-český a  česko slovenský slovník na cestu, Kava-Pech,2003, str.192,126 Kč, ISBN 80-85853-66-3

www.kava-pech.cz

Gašparíková, Kamiš: Slovensko-český slovník, Praha 1986, SPN, 816 str., cena 56 Kč

Buzassyová  a kol.:Česko-slovenský slovník, Veda, Bratislava, 1981, 790 str., 140 Kč

PCD slovník česko-slovenský-screenshot-klikni pro větší obrázek

 

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

Psáno pro Chip, zveřejněno v Chipu 2/2004 str. 128 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 466401520, 605848934, 723 113 288

Naposledy změněno: 19. 12. 2012