Kolektiv autorů: Počítačová gramotnost, Praha, Softpress, 2004, brož., 656 str., ISBN

80- 86497- 61-5, cena 395 Kč

Kniha je určena pro začátečníky a umožňuje jim získat základní informaci o práci na PC. Je rozdělena do 4 hlavních částí: teoretická příprava pro každého, zacházíme s Windows, Internet, vyšší odborná. Čtenář získá docela rozumný a rozsáhlý okruh znalostí a dovedností v práci s PC. Autoři se nevyhýbají informacím o hardware a jednotlivých druzích periferiích a jednotlivých kategoriích software.(textové editory, tabulkové procesory, grafické programy, e-mailový klient, webový prohlížeč, archivační programy, souborový manažer). Je zde také kapitola o virech, která však je podle mého názoru zcela nedostatečná. Kniha je však velmi jednostranně zaměřena. Je zaměřena na generace Windows 9X a NT/2000/XP a různé verze MS Office a obsahuje popis, jaký je rozdíl mezi jednotlivými verzemi popisovaných programů v těchto generacích operačních systémů Windows. Jako by však neexistoval žádný jiný software než Windows a jejich výrobce Microsoft. Ne že by se neobjevila informace o Linuxu nebo OpenOffice, ale zcela chybí podrobnější výklad. Nestačí, že uživatel, který si koupí počítač, získá dojem, že neexistují jiné programy než ty od Microsoftu. I tato kniha, po jejímž přečtení by čtenář- začátečník měl mít první podrobnější informace o počítačích, ignoruje fakt, že existují i jiné programy než je Windows Media Player, Internet Explorer nebo Outlook. Bill Gates by měl radost..(Musím však uvést, že v knize existuje výjimka. Program popisuje manažer souborů Total Commander, který samozřejmě není od Microsoftu). Chybí i nějaká větší zmínka o způsobu šíření software z hlediska poplatků autorům. Krátká zmínka je jen na str. 603. Netvrdím, že je kniha špatná. I pokročilejší čtenář si v ní něco nového najde.

Nechybí přílohy a v nich např. seznam zajímavých internetových odkazů.Přílohy obsahují např. Tabulky klávesových zkratek popisovaných programů. Značně nejasné je vysvětlení, jaký je rozdíl mezi vyhledávači a katalogy (str. 612). Chybí mi seznam další literatury ke studiu. Neúměrně stručný je rejstřík

Nechápu, proč v knize nejsou uvedeni jmenovitě autoři.

Kniha je psána dobrou češtinou. V jedné části se vyskytuje trochu více překlepů. Ale pravopisné chyby v knize nejsou. Kniha udělá dobrou službu začátečníkům, kteří by jinak byli odkázáni na rady zkušenějších kolegů.

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117,

530 09 Pardubice, 605848934, 46-6401520

Psáno pro Chip 8/2004, zveřejněno na CHIP CD ve složce chplus/knihy

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012