Keith Devlin: Problémy pro třetí tisíciletí. Sedm největších nevyřešených otázek matematiky, Dokořán a Argo, Praha 2005, váz. 270 str., cena 298 Kč, ISBN 80-7336-016-8, 80-7203-739-0

V roce 1900 na II. Matematickém kongresu v Paříži předložil přední německý a světový matematik přelomu 19. a 20. stol. David Hilbert seznam 23 matematických problémů, později zvaných Hilbertovy problémy, které považoval za nejdůležitější. V roce 2000 byly všechny až na jeden vyřešeny a tak nastal čas nastolit nové. Tak v květnu 2000 oznámil Clayův matematický ústav v Paříži, že vypisuje sedm cen po miliónu dolarů za vyřešení sedmi otevřených matematických problémů. (více viz www.claymath.org kde je i 20 minutové video o těchto problémech, na jehož vzniku se podílel rovněž K. Devlin)

Autor knihy Keith Devlin je přední americký matematik a popularizátor matematiky, který je u nás známý i díky knize Jazyk matematiky (rovněž Dokořán a Argo). Devlin si dal za úkol s těmito problémy seznámit veřejnost. A úkol to byl nejednoduchý. Problémy zasahují do řady matematických disciplin od topologie přes teorii čísel až po algebraickou geometrii a problém, který je motivován z fyziky nebo problém, který pochází ze světa počítačů. Autor knihy uvádí do problémů často až od vzniku disciplín, např. matematické analýzy, nebo chcete-li diferenciálního a integrálního počtu, které podstatnou měrou objevili Newton a Leibniz. Ač se autor velmi snaží, a v převážné míře úspěšně, problémy srozumitelným způsobem vysvětlit, míra abstrakce v dnešní matematice je taková, že posledním dvěma problémům jsem příliš nerozuměl, ač jsem matematiku vystudoval. Pro běžné čtenáře tak asi bude kniha dost obtížná, i když jejími čtenáři budou asi lidé s hlubším zájmem o matematiku. Přesto můžeme knihu považovat za přínosnou, neboť určitě zaujme čtenáře a možná už někde její čtenář začíná hloubat nad některým problémem. Dnešní matematika ale nepřeje amatérům, takže se dá předpokládat, že řešení bude na profesionálních vědcích. Kniha má poznámkový aparát a každému problému je věnována jedna kapitola. Autor problémy seřadil od pochopitelnějších k těm složitějším tak, aby na sebe navazoval jejich výklad.Sken obálky knihy "Problémy pro třetí tisiciletí"

RNDr. Karel Vašíček, psáno pro Matematiku, fyziku, informatiku

zveřejněno v čís. 1/2006, str. 63

přidáno 4.12.2005

.

Naposledy změněno: 19. 12. 2012