SQL-příručka programátora (Forrest Houlette), Softpress 2001, ISBN 80-86497-14-3, cena 305 Kč

Kniha doktora filozofie Forresta Houlette je rozvržena do 17 kapitol,   úvodu a dvou dodatků .Cvičení a příklady použité v knize jsou vytvořeny v SQL Serveru od Microsoftu.. První část „Učení základů“ se skládá se sedmi kapitol, v první popisuje připojení do databáze, užívání ODBC, OLE DB,.DAO a ADO.. Překladatel zde občas vytváří nové termíny např. symbol  “{” běžně označovaný jako složená závorka nazývá „vlnitá závorka“, nebo nepřekládá známé termíny jako je charakter (znak)nebo kontrola (míněn ovládací prvek)  či obsahové menu  a občas je jeho překlad méně srozumitelný..Bohužel někde je na vině sám autor. Podle mého názoru mohl autor předřadit  nějaký úvod do Visual Basiku.Dobrým nápadem je  rubrika otázky a odpovědi, ve kterých autor odpovídá na  možné otázky, minutová cvičení .a ověření znalostí čtenáře testem na konci každé kapitoly. Dále autor vysvětluje získávání dat pomocí SELECT, vkládání dat pomocí INSERT a aktualizaci dat pomocí UPDATE, mazání dat pomocí DELETE a TRUNCATE TABLE  a  používání transakcí, používání CREATE TABLE definice primárního a cizího klíče, normalizace dat, definice a používání indexů, přidávání omezení a úpravy tabulek pomocí ALTER TABLE a  mazání tabulek a sloupců s použitím DROP. Sedmá  kapitola je o vytváření databází pomocí CREATE DATABASE, popisuje na rozsáhlém příkladě normalizaci tabulky a plánování zabezpečení databáze. Zde jsem nepochopil např. co je to růstový faktor databáze a transakčního žurnálu ani k čemu slouží příkaz GO při vytváření uložené procedury pro udělení přístupových práv uživateli. Druhá část má název „Budování znalostí“ a věnuje se pokročilejším tématům. Tedy používání relačních a boolean operátorů, klíčových slov EXISTS, IN, ANY, All, Some, Like a Is Null, dále agregační funkce (SUM, AVG, COUNT ,  MAX, MIN), funkce prac. s  kalendář. datem, matemat.a další vestavěné funkce. Zde by byl vhodný podrobný výklad těchto funkcí a více příkladů.  Následující kapitola o poddotazech mohla být vzhledem k důležitosti rozsáhlejší.. Kapitola o pohledech obsahuje na můj vkus příliš dlouhý cca 14ti stránkový  příklad, který navíc není důkladně vysvětlen.. Další tři kapitoly jsou o vytváření, programování uložených procedur, použití parametrů, včetně popisu vyvolání chybových hlášení.. Závěr knihy věnuje autor kurzorům, unionům  a dokončení projektu, který byl rozvíjen v průběhu celé knihy.. Následují dva dodatky, jeden obsahuje řešení testů předkládaných čtenáři a trocha teorie o SQL. Kniha neobsahuje rejstřík.

Nabízí se srovnání s knihou „Naučte se MySQL za 21 dní“. Recenzovaná kniha se mi jeví o něco slabší, svůj podíl na tom má také horší kvalita překladu. Přesto kniha stojí za přečtení. Občas autor volí příliš rychlé tempo. Jako kuriozitu uvádím gramatickou chybu „aby jste“ (str. 240), případně spojení  „budeme soustředit“  ( str. 276 ) nebo „vyzkoušejte použít“ (str. 277)., vratná hodnota (rozuměj návratová hodnota)

dr.vasicek@atlas.cz,

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 46-6401520., 605-848934

Psáno pro Chip CD 4/2002, zveřejněno na Chipcd v adresáři Chplus/knihy

 

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012