Timothy Gowers: Matematika. Průvodce pro každého. Praha 2006, Dokořán, 158 str., váz. cena 165 Kč, ISBN 80-7363-083-4.

Autor knihy je profesorem matematiky v Cambridge a nositelem Fieldsovy medaile, což je jakási obdoba Nobelovy ceny udělovaná mladým matematikům do čtyřiceti let věku.

Autor si dal za úkol seznámit čtenáře s matematikou, jak se běžně ve škole neučí. Tedy přiblížit, jak pracují a myslí matematikové. Kniha má osm kapitol, věnovaných modelům, abstrakci, důkazům, limitám, dimenzím, geometrii, odhadům a některým dotazům, týkajících se matematiky a matematiků. Záměr se autorovi zdařilo uskutečnit a to bez použití složitého matematického aparátu. Navíc velmi přitažlivě a poutavě. Knihu mohou bez problémů číst začínající středoškoláci čtenáři, které může přivést k zájmu o matematiku. Na poměrně malé ploše knihy autor seznámil čtenáře s některými myšlenkami a disciplínami matematiky jako jsou komplexní čísla, infinitezimální úvahy, prostory vyšších dimenzí, problém eukleidovské a neeukleidovské geometrie. Některé kapitoly autor z definitivní podoby vypustil a čtenář se s nimi může seznámit na www. dpmms.cam-ac.uk/~wtg10

Překladatel doplnil názvy některých titulů rovněž popularizujících matematiků, vydaných v poslední době v Česku. Některé z nich vydalo rovněž nakladatelství Dokořán.

Některé otázky na něž autor odpovídá např. Otázka týkající se věku matematiků, kdy jsou schopni něco zásadního vymyslet, jsou hluboce zakořeněné. Traduje se, že matematik je na vrcholu sil na počátku své kariéry. Autor vysvětluje, že aktivní a tvůrčí matematik si udělá jméno již na počátku kariéry a pak již nebude mít takovou ctižádost jako v mladí. Matematikové však mohou uvést případ např. Gausse nebo Eulera, kteří dokázali pracovat až do vysokého věku. Jinou otázkou, je zda mohou matematické problémy vyřešit i amatéři. Některé problémy jsou opravdu velmi jednoduše formulovány a někdy stačí dobrý nápad. Řada problémů však vyžaduje mnohaletou přípravu a studium dalších oborů matematiky.

 

Psáno pro Matematiku, fyziku, informatiku, zveřejněno v říjnu 2007 2/2007, str. 126-1227

dr.vasicek@atlas.cz

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012