Petr Olšák: Typografický systém TeX., 2. upr. vyd., Brno, Konvoj, 2000, 300 str. ISBN 80-85615-91-6, cena neuvedena

Na knihu jsem se těšil. V Chipu 9/2002 jsem recenzoval knihu o LaTeXu ze stejného nakladatelství a ta se mi líbila. Hodnocení této knihy je rozporné. Kniha totiž není manuálem, ale jak se praví na zadní straně obálky, chce být průvodcem po technických souvislostech TeXu a doprovodného softwaru. Kniha proto není jednoduchá na čtení a rozhodně není určena pro TeXovské začátečníky nebo pro počítačové diletanty. Skládá se z 12 kapitol a  7 dodatků   včetně rozsáhlého 10 ti stránkového  rejstříku.. Jeden z dodatků  je slovníček TeX-primitivů. Předností je rozsáhlý seznam literatury a rovněž obsažný přehled  veřejně dostupného TeXovského software.. První kapitola je více méně motivační a seznamuje se způsobem práce s TeXem .  druhá kap. představuje přehled vlastností TeXu, formátech TeXu nezávislostí na zařízení. Obsahuje také adresu Českoslov. Sdružení TeXu.. 3. kap. popisuje různé TeXy jako je formát plain, csplain, LaTeX, AMS-TeX, IniTeX, virTeX Následuje kap. o různých distribucích TeXu: web2c TeX, emTeX. Pro českoslov. uživatele  je důležitá kap. o češtině a slovenštině  v TeXu. Kap. 6  důkladně a detailně popisuje práci s fonty. Spíše úvodní a motivační pro další studium čtenáře jsou kap. o programování v TeXu a programu METAFONT,  který slouží k návrhu  a digitalizaci písem pro výstupní zařízení. Tři. kap. jsou o PostScriptu a obrázcích v  TeXu a sestavování rejstříků a citací  Poslední kap. je pro programátory a popisuje jak použít TeX pro formátování listingů programů např. v C, Pascalu aj.

Kniha je psána dobrou češtinou, přesto se v ní vyskytuje slova jako „polák“ či „francouz“ místo správného „Polák“, „Francouz“!. Lze ji doporučit spíše pokročilým uživatelům počítačů a TeXu, kteří mají hlubší zájem o problematiku )

 

dr.vasicek@atlas.cz 

 

RNDr.Karel Vašíček, Družstevní;   Pardubice, 605 848934, 466401520

Psáno pro Chip 11/2002, zveřejněno na chipcd v adresáři chplus/knihy

 

[Zpět]

Naposledy změněno: 19. 12. 2012