Albert-László Barabási: V pavučině sítí, Paseka, edice Fénix,2005, váz. 280 str., ISBN 80-7185-751-3.

Autorem knihy je americký profesor fyziky původem z Maďarska, působící na Univerzitě Notre Dame. Jak vyplývá z knihy, je její autor přední odborník na moderní teorii sítí, u jejíhož zrodu byl Leonhard Euler, který svým článkem asi v roce 1741 vyřešil problém cesty mezi mosty v Královci a založil tak teorii grafů, významnou matematickou disciplínu. V úvodu knihy autor srovnává počítačového hackera známého jako MafiaBoy a apoštola Pavla, předního šiřitele křesťanství. Oba využívali při své činnosti sítě. MafiaBoy při svém útoku na světový Internet využíval počítačovou síť. Apoštol Pavel, známý též jako Saul, pak sítě sociální. Autor knihy pak v v patnácti kapitolách, vláknech, popisuje historii a rozvoj teorie sítí a její aplikaci. U zrodu stály vedle Švýcara Eulera, který je považován za 2. nejvýznamnějšího matematika všech dob po Němci Gaussovi, krajané autora knihy Erdos a Renyi, kteří provedli převrat v teorii grafů, když začali zkoumat reálné grafy v jejich komplikovanosti a náhodnosti, která přechází v jistou pravidelnost a zákonitost. Teorie sítí, má význam při hledání sociální sítě šiřitelů AIDS a volby nejlepší strategie léčby, sítí organizací jako je Al-Kaida, hledání léků proti rakovině, bipolární poruše nebo schizofrenie. Má použití v sociologii a ekonomii, zrodu sítě Internet a zákonitosti úspěchu takových firem jako Google nebo HotMail. Čtenář bude překvapen objevem souvislostí mezi kvantovou mechanikou a sítí, v níž je uzel, který nese známky Boseho-Einsteinova kondenzátu. Tímto uzlem je Microsoft.sken obálky knihy V pavučině sítí

Kniha je to poutavá, psaná přitažlivým způsobem, srozumitelná i pro čtenáře bez matematického aparátu, i když autor knihy doplňuje výklad poznámkami s náznaky matematického aparátu teorie sítí. Předností je kvalitní překlad RNDr. Františka Slaniny, CSc. s řadou jeho poznámek. Nechybí autorovy poznámky na konci knihy s řadou odkazů na nejvýznamnější literaturu. Domovskou stránkou autora knihy je www.nd.edu/~alb/


Přidáno 3.9.2005

RNDr. Karel Vašíček, dr.vasicek@atlas.cz

Vyšlo ve VTM Science 12/2005 na str. 71

Naposledy změněno: 19. 12. 2012