Velká kniha skenování, kolektiv autorů: úprava obrázků a tisk. UNIS Publishing, Brno 2000, 2. upravené vydání, 287 stran, 290 Kč., ISBN 80-86097-50-1-

Kniha je určena pro uživatele ze SOHO (Small Office Home Office). Popisuje základy skenování pro nové majitele skenerů nebo pro ty, kdo jejich koupi zvažují.. Věnuje se principům, základním technikám a doporučením. Je to kniha pro nejširší okruh čtenářů, kteří pracují s PC a Windows. Má stručný a podrobný obsah a velmi rozsáhlý rejstřík (11 str.). Sestává se z úvodu,  9 kapitol, 7 příloh a rejstříku.. První část je teoretická,  vysvětluje, co je to skener, jaké jsou jejich jednotlivé typy a jak fungují., základní oblasti použití skenerů (elektronické dokumenty, příprava podkladů pro DTP, kopírování, archivy, OCR). Zde jsem se např. dozvěděl, že slovo scan znamená „kriticky zkoušet“. Dále se vysvětluje,  jaká další zařízení musíte mít nebo zakoupit, případně rozšířit nebo zmodernizovat, pokud si pořídíte skener, jaká rozhraní se používají pro připojení skeneru k počítači. Některé údaje o cenách již neodpovídají současnosti. Trochu příliš odborná a náročná může někomu i připadat  kapitola o  podstatě a principech práce skenerů.. Nadbytečné mi připadají informace o tom, co je to bit, bajt či pixel. Předpokládám totiž, že knihu budou číst ti, kdo mají hlubší zájem a tedy také znalosti o počítačích.  V dalších částech knih je místy použito pojmů, aniž by  byly v textu objasněny. Dobře a srozumitelně je zpracovaná  část o jednotlivých barevných modelech (RGB, CMYK, HSB) a informace o formátech grafických souborů a jejich konverzi.  apitola „Skener prakticky“ obsahuje řadu rad, jak skenovat  jednotlivé druhy předloh (foto, diapozitiv,. Rovněž ukazuje, jak zvolit vhodné rozlišení pro skenování podle určení skenu (tisk na laserové, inkoustové tiskárně, zveřejnění na webu, zpracování pomocí OCR),  jak nastavit skener, jak odstranit moaré. Pěkně napsaná jsou  také kapitoly o úpravě obrázků. A praktických příkladech Obsahují řadu obrázků a výklad, jak některými filtry či efekty nebo pomocí histogramu upravovat sken a  popis úpravy obrázků v některých programech, hlavně Photoshopu a Corel Draw.  Kapitola  o grafických studii seznamuje čtenáře  s možnostmi studií a jak s nimi komunikovat při zadávání zakázek. Krátká část o tisku poskytuje čtenáři informace o  možnostech a vlastnostech jednotlivých technologií tisku.  Kapitola „Tipy a triky  a textové přílohy obsahují nejrůznější rady, včetně popisu  barevného převodu  a jak postupovat při OCR.

Kniha vyniká srozumitelným výkladem, čtivostí, dobrou odbornou úrovní výkladu, dobrým didaktickým zpracováním výkladu a velmi pěknou grafickou úpravou, bezchybnou češtinou a minimem překlepů. Obrázky v textu jsou černobílé, což je u takové knihy určitě dost velký nedostatek, ale kniha obsahuje také barevnou přílohu. Pozitivní je také přijatelná cena. Ke srozumitelností přispívá řada obrázků, tabulek a schémat. I čtenář již zasvěcený si najde v knize relevantní informaci. Možná by bylo vhodné zařadit stručný slovníček pojmů

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. KAREL VAŠÍČEK, DRUŽSTEVNÍ 117, 530 09 Pardubice, tel 605848934, 46-6401520

Psáno pro Computer 18/2002 str. 76

Naposledy změněno: 19. 12. 2012