Ondřej  Neff, Jan Březina, Petr Podhajský:  Vybíráme digitální fotoaparát, Institut digitální fotografie, Praha 2003, 112 str., ISBN 80-903210-0-3

Další publikace na pomoc začínajícím majitelům digitálním fotoaparátům, tentokrát těm, kteří se nakupovat teprve chystají. Zkušení autoři opět osvědčili rozsáhlé vědomosti a schopnost předat je dál.  Celkem 15 témat zpravidla o dvou stranách, namátkou: jak pracuje digitální fotoaparát, snímače digitálních fotoaparátů, pokročilé funkce digitálních fotoaparátů. Podstatná část publikace je věnována recenzím fotoaparátů (56 str.)  Recenze aparátů zahrnují všechny kategorie přístrojů kromě těch nejdražších. Publikace má formát časopisu A4 s velkým počtem barevných fotografii. Přesto se podařilo udržet cenu na přijatelné úrovni. Chybí mi rejstřík a nějaké internetové odkazy. V publikaci jsou jen odkazy na weby autorů a několik zahraničních.  Bohužel v této oblasti vše velmi rychle stárne a tak neplatí určitě již ceny a na trhu jsou již novější  modely fotoaparátů.Vybíráme digitální fotoaparát

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012