Petr Vopěnka: Vyprávění o kráse novobarokní matematiky, Práh 2004

Známý český matematik Petr Vopěnka je alespoň části české veřejnosti známý i jako polistopadový ministr školství. Tato kniha je již 4. jeho knihou, o níž píši. O předchozích jsem psal na Neviditelném psu na Internetu. Kniha je o vývoji a historii teorie množin. Je rozdělena do pěti Rozprav a zahrnuje období od období 30 tileté války do současnosti. První část líčí politické a teologické okolnosti v období před a po třicetileté válce a končí popisem života a díla Bernarda Bolzana, nejvýznamnějšího českého matematika všech dob, jednoho ze zakladatelů moderní matematiky. Jeho dílo, jak ukazuje kniha však zůstalo širší vědecké veřejnosti jeho doby neznámé. V této části autor rozsáhle cituje z řady knih od teologů, historiků i vědců, včetně velikánů jako Giordanno Bruno, Galilei, Newton, Descartes atd. Čtenář tak zjistí, že pojetí Vesmíru jako nekonečného vnesl do vědy teolog Bruno, který pak za to zaplatil životem. Druhá část je věnována převážně Georgu Cantorovi, německému vědci, který prosadil definitivně do matematiky aktuální nekonečno, které do té doby vědci odmítali. Také on měl se svými názory problémy a byl současníky odmítán a příznivce paradoxně získal mezi teology. Další části jsou o snaze axiomatizovat teorii množin a dalších problémech a dílčích disciplinách množinové teorie, např. množinové topologii, teorii dimenzí, teorii míry atd.

Kniha nemá rejstřík a pouze první část má seznam literatury. V ostatních částech však použitou literaturu uvádí přímo v textu.Sken obálky knihy Vyprávění o kráse novobarokní matematiky

Knihu nelze doporučit nikomu jinému než velmi vážným zájemcům o matematiku. Podstatnou část knihy tvoří výklad teorie množin, různých problémů, na které matematici při odhalování poznatků o ní narazili. Podobně jako jiná autorova kniha Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, která je o geometrii, také tato kniha je pěkná kláda a má přes 800 stran. Autor její přípravě věnoval tři roky. studia. Běžný student matematiky na VŠ se s poznatky, obsaženými v knize setká při studiu cca v pěti studijních oborech, a tak si v knize vše může sjednotit.

 

RNDr. Karel Vašíček

Psáno pro ScienceWorld.cz,  zveřejněno 10.11.2006

Přidáno 11.2. 2006

                                              

Naposledy změněno: 19. 12. 2012