Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site ( kolektiv autorů),  Computer Press 2001, 5. aktualizované vydání, cena 390, 436 str., ISBN 80-7226-494-X

 

Kniha má 17 kapitol, dodatek ( tagy META a jejich význam a použití) a  rozsáhlý rejstřík ( 7 str. ), který přispívá k dobré orientaci při hledání.. Kniha má široký záběr a klade si za cíl být jakýmsi kompendiem o vytváření webových stránek. Bohužel některé kapitoly mi připadají zcela zbytečné jako např. kapitola o WAP a WML. které podle mého názoru prakticky nikdo nepoužívá. Spíše jako základní informace a motivace k dalšímu studiu slouží kapitolky o CGI (Common Gateway . Interface), JavaScriptu a Visual Basic Skriptu.. Navíc jsou tyto kapitoly dost obecné, obsahují minimum konkrétních příkladů, takže si čtenáři neutvoří konkrétní představu o tom, jak se vlastně používají. Z celkové koncepce knihy se trochu vymyká poslední kapitola o Internet Information Server a Aktive Serves Pages. Příkladů obsahuje dost, ale předpokládá vyšší úroveň znalostí než ostatní kapitoly. Naopak docela záslužná mi připadá kapitola  o Macromedia Flash 5.0, neboť v době, kdy kniha vyšla, bylo informací o tomto programu spíše méně..  Rovněž přínosná je kapitola o HomeSite, která má 60 stran a rovněž zaplňuje  bílé místo na našem trhu.. Logicky je zařazena také část o FrontPage 2000, která je už samozřejmě zastaralá a na 26 stranách obsahuje  základní informace o tomto velmi rozšířeném programu.

            Ale  vezměme to od počátku . Po dvou krátkých úvodních kapitolách o správné tvorbě webu následuje kapitola učící HTML. Obsahuje podrobný výklad HTML, včetně mnoha komentářů, 4. kapitola vysvětluje základy tabulek, rámů a stylů. Trochu nedotažená mi připadá HTML 4.01, která je spíše inkrementální a vyžaduje neustálé listování tam a zpět.. O kapitolách o DHTML a XML platí to, co jsem napsal výše o JavaScriptu a dalších,; je  to  jen ta nejzákladnější informace. Naopak docela podrobná je kapitola o grafice na WWW (26 str.), informuje o základních formátech  používaných na webu (GIF, JPEG, PNG), základních grafických prostředcích HTML, a práci s obrázkem

 

Kniha je rozsáhlá, obsahuje mnoho zajímavých informací, má dobrou grafickou  úpravu, jen se mi zdá, jestli si autoři nedali příliš vysoký cíl.

 

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 605 848934, 46-6401520

Naposledy změněno: 19. 12. 2012