Mary Lojkine: Začínáme s.. Internet Explorer 6, SoftPress, Praha 2003, brož., 184 str., cena 169 Kč, ISBN 80-86497-50-X


 

Kniha je určena začínajícím Internautům, které naučí základy práce s nejznámějším webovým prohlížečem Internet Explorerem 6 a poštovním klientem Outlook Express.. Je rozdělena do 9 kapitol a nemá rejstřík, což by se u odborné publikace nemělo stávat pravidlem. Na štěstí má podrobný obsah. Kniha zahrnuje popis downloadu programu z webové stránky Microsoftu. . Myslím, že by čtenáři-začátečníci uvítali přiložení CD ROM s programem. Následuje popis instalace a konfigurace připojení k Inernetu. Vše je provázeno řadou obrázků s podrobným popisem, takže vše pochopí i naprostý začátečník. Následuje popis práce s MS IE, včetně hledání na Internetu. 4. kapitola upozorňuje čtenáře na zajímavé webové stránky podle oborů, zde byly doplněny i odkazy na české weby.-.Následující kap. učí čtenáře pokročilejší témata surfování: vyplňování formulářů, dynamické HTML, Java a JavaScript a FTP. Autorka dále seznamuje s doplňky MS IE pro přehrávání hudby či videa a Flash animací Nechybí kapitola o bezpečnosti Inernetu: viry, hoaxy a online nakupování. V podkapitole o pornografii mi chybí zmínka o tom, že při prohlížení takových stránek se může čtenář v důsledku přepojení na jiné tel. číslo dočkat mnoha tisícových částek za telefonní poplatky. V závěru se autorka věnuje e-mailům a diskusním skupinám a jejich využíváním pomocí Outlook ExpressPo kliknutí, velký obrázek

Kniha je velmi názorná a autorka prokázala i dobré pedagogické schopnosti .Autorka nezatěžuje čtenáře technickými detaily, které by asi cílovou skupinu čtenářů nezaujaly. Dobrou práci odvedl i překladatel p. Sapák, i když v několika případech je věta tak zamotaná, že postrádá smysl. Kniha byla přizpůsobena českému čtenáři. Chybí mi přehled českých bezplatných ISP a freemailových serverů. Vzhledem k cílové skupině čtenářů v knize chybí techničtější pasáže např. jak funguje posílání e-mailů. Začátečníkům kniha pomůže, pokud se čtenář potřebuje dozvědět více, musí sáhnout i po jiné knize

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip, 3/2004, zveřejněno na chip cd ve složce chplus/knihy 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012