Zajímavé odkazy
Novinky
O autorovi
Příspěvky
Produkty
Služby
Stránka s obsahem společnosti Vašíček
Životopisy matematiků
ANKETA O KNIHÁCH

 

  

Google
 

 

 

Na adrese  WWW.EUKLEIDES.CZ/Store najdete internetový obchod


Zpětné odkazy

Maturita z matematiky, přípravné online kurzy, matematika ke státní maturitě, maturitní otázky a didaktické testy


 

    O chybné navigaci webových stránek www.mathpublishing.eu vím, pokud se tedy nedostanete na stránku, na kterou byste se měli dostat, pomocí navigačního tlačítka v HTML stránce, použijte navigačních tlačítek Vašeho webového prohlížeče (Firefox, Internet Exploreru, Opera,k Safari, Chrome, Konqeuror atd.), tedy "Vpřed" a "Zpět",v panelu tlačítek, tedy v záhlaví nad zobrazovaným souborem

 

Pokud Vám nejde stáhnout některý PDF, DOC neb  RTF s nabídkami knih, tak mě informujte: dr.vasicek@atlas.cz


Aktualizováno 15.  4. 2012

Přidána nejnovější nabídka knih, DUBEN 2012, viz dále

nabidka slovníků ruských, ukrajinských a bulharských Z D E

přidána nabídka brožur o Chrudimi, soubor RTF Z D E

Příručky o Pardubicích, NABIDKA Z D E

Nabídka knih o A S T R O L O G I I - Z D E    

Nabídka učebnic matematiky pro ZŠ Z D E

 

Příručky pro studenty čínštiny, nabídka Z D E


UKÁZKY Z PŘIPRAVOVANÝCH TEXTŮ

 

Isaac Newton Matematické principy přírodní filosofie  Doplněno 19. 2. 2013

Lobačevskij Geometrické výzkumy v teorii rovnoběžných čar

L'Hospital: Analýzy nekonečně malých veličin

Janos Bolyai Appendix Teorie prostoru

Kepler Johannes Nove stereometrické výpočty vinných sudů

Riemann O počtu prvočísel menších než zadaná veličina

Bonaventura Cavalieri Geometrie vyložená jiným způsobem za pomocí nedělitelných spojitého

 

Na těchto webových stránkách nabízím hlavně knihy z různých oborů. Jsem matematik, ale nabízím knihy i z jiných oborů, které se většinou nedají běžně koupit, a nevědí o nich často ani univerzitní učitelé. Anotace nabízených knih jsou především uložené v RTF, DOC či PDF souborech viz níže. Nenabízím proto jen knihy, které vidíte, když si projdete tuto vstupní webovou stránku.

 

Odpovídám každému na jeho e-mail, pokud ovládám jazyk, ve kterém byl napsán. Pokud neodpovím do týdne, pak buď Váš e-mail spadl do SPAMu, aniž bych to postřehl, nebo mám počítač mimo provoz, nebo se stalo něco neočekávaného, tedy jsem byl např. hospitalizován. O mé předpokládané nedostupnosti se snažím informovat na těchto stránkách. Zkuste eventuálně zavolat na +420466401520, nebo +420605848934


INFORMACE O PLÁNECH A ZÁMĚRECH

    Přeložil jsem prvních pár stránek z nejstarší učebnice diferenciálního a integrálního počtu markýze l'Hospitala Analýza nekonečně malých veličin, požádal jsem o příspěvek na vydání, nic mi nedali, takže zatím v překladu nepokračuji

 

    Přeložil jsem dopisy, které si mezi sebou vyměnili Blaise Pascal a Pierre Fermat, a které jsou považovány za počátek teorie pravděpodobnosti

 

    Přeložil jsem prvních cca 45 stran z nejvýznamnější práce Isaaca Newtona Matematické principy přírodní filozofie, která česky dosud nevyšla, nevím, zda mám pokračovat

  

    Požádal jsem si o příspěvek na překlad a vydání spisu Johannese Keplera Nová stereometrie vinných sudů, což je jeho příspěvek ke vzniku integrálního počtu před Newtonem a Leibnizem. Nic mi nedali, obrátil jsem se na dvě německé vědecké instituce, zatím mi neodpovídali, Vzhledem k tomu, že tento spis je poměrně stručný, byl by to největší kandidát na překlad vydání. Ovšem mám jen ruské vydání a latinské vydání. ruské vydání by mi nedělalo problém až na transkripci jmen, latinsky neumím a vzhledem k přepisování jmen v latině není příliš použitelná pro přepis jmen, viz Descartes, latinsky Cartesius atd. Pokud by někdo věděl o vydání v němčině nebo angličtině, dejte mi vědět

  

    Zdá se, že se mi podaří zachránit data z hard disku, na kterém mám stručné životopisy několika matematiků

  

    Nabízí se toto řešení, že bych vydal nějakou stručnou brožuru se stručnými životopisy matematiků Pascala, Galoise, některých z Bernoulliů, Monge, Abela, Cardana a historie objevu řešení algebraické rovnice 3. a 4. stupně aj., doplnil o ukázky z děl, ať už uvedených výše, nebo dalších Poincaré, Monge: Deskriptivní geometrie, Lobačevskij, jeho spis o neeukleidovské geometrii, disputace Tartaglii,  ukázky spisu Archiméda, korespondence Descarta, atd. přijímám podněty a náměty

   

    Zřejmě bych to vydal pomocí digitálního tisku tak v nákladu 50-70 ks a eventuálně dotiskoval a pokud bych něco utržil, nabízí se dokončení a realizace některého výše uvedeného projektu.

  

    Pokud byste měli o tuto knihu zájem, prosím, kontaktujte mě a projevte nezávazný zájem

 

Vašíček Karel, 19.5. 2009:

    Trochu jsem přehodnotil plány, překládám spis Lobačevského Геометрические исследования по теории паралелльных линий, Geometrické výzkumy v teorii rovnoběžných čar, do dokončení překladu chybí cca týden, potom zbývá nakreslit obrázky, uvítám, kdyby mi někdo poradil, v jakém nejlépe freewarovém nebo Open Source programu tyto matematické, nebo spíše geometrické náčrty nakreslit. Pokud bych sehnal někoho, kdo by spis v perspektivě několika týdnů nebo měsíců vydal, pak bych jej vydal v rámci jiného nakladatelství, pokud rychle nikoho neseženu, pak knihu vydám vlastním nákladem v počtu cca 150-200 ks, pokud by chtěl vydání knihy někdo podpořit sponzorsky nebo reklamou na zadní straně obálky, dejte mi vědět.

 

    Dokončil jsem překlad spisu Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru, Janos  Bolyai spolu s  Lobačevským a Gaussem založil neeukleidovskou geometrii a tento spis je právě tím základním a zakladatelským, zbývá opravit a upravit překlad a nakreslit obrázky, pokud to půjde, předpokládám, že někdy na konci října by to mohlo jít do tisku

    Rovněž mě informujte, co nejrychleji, zda si chcete knihu objednat

    Objevil jsem německé vydání Keplerovy knihy Nová stereometrie vinných sudů, kterou jsem si objednal přes MVS, zřejmě není na území ČR, pokud by někdo věděl o elektronické verzi německého vydání, nebo máte informace o existenci anglického vydání,  New stereometry of wine barrels, dejte mi vědět

    V případě příznivého  počasí a dobré nálady a dobrého vývoje mého zdraví, tak bych možná zkusil pár stránek přeložit

 

Karel Vašíček 28.8. 2009:

    Začal jsem překládat Keplerův spis Nová stereometrie vinných sudů. Jsem ve třetině, předpokládám, že to dokončím do konce první dekády listopad 2009,

 

Napsáno 9.1. 2010: 

 

    Trochu jsem se zasekl, od 16. října 2009 jsem nebyl schopen pracovat, takže jsem 2 měsíce nic nedělal, předpokládám, že překlad bude dokončen cca v polovině února 2010

 

Napsáno 15.5. 2010:

 

Ve čtvrtek 13.5. 2010 jsem si konečně vyzvedl ze servisu opravený počítač. Hodlám tedy v nejbližší době dokončit překlad spisu Johannese Keplera:  Nová stereometrie vinných sudů, předpokládaný termín dokončení cca konec května 2010, pak práci opravím podle německého vydání. Pokud nenajdu někoho, kdo by zajistil opravu a úpravu a okomentování a zajistil vydání, vydám text vlastním nákladem cca v počtu 50-70 ks

Poté zřejmě přeložím dalších cca 70 str. ze spisu Isaaca Newtona: Matematické principy přírodní filozofie, tím budu mít přeloženou cca 1/5 celého spisu. Pokud nenajdu někoho, kdo by text opravil a upravil a okomentoval a zajistil vydání, pak text vydám vlastním nákladem v počtu cca 50-70 ks

 

NAPSÁNO 17.6.2010:

 

    Dokončil jsem překlad Keplerova spisu Nová stereometrie vinných sudů, začal jsem tento překlad opravovat, ukazuje se, že bez toho by ten překlad byl nepoužitelný, pak bych chtěl tento překlad porovnat s německým vydáním. takže to ještě nějakou dobu bude trvat, pak zvážím, zda nemám přeložit i komentář Vygodského k ruskému vydání, ovšem jestli se domluvím s dědici autorských práv, vzhledem k tomu, že vydavatelství už neexistuje, bude nutné nejprve najít právní následovníky

 

NAPSÁNO 27.6. 2010:

 

    Dokončil jsem opravu překladu spisu Johannese Keplera: Nová stereometrie vinných sudů, vzhledem k tomu, že mi není vše zcela jasné, bude třeba překlad ještě porovnat s německým vydáním, před tím si však udělám přestávku, a možná zkusím přeložit ještě pár desítek stran ze  spisu Isaaca Newtona: Matematické principy přírodní filosofie a možná i  budu pokračovat v překladu první učebnice diferenciálního a integrálního počtu markýze l'Hospitala: Analýza nekonečně malých veličin. Vzhledem k tomu, že je dost malá šance, že bych sehnal sponzora nebo vydavatele, nabízí se několik možností. Buď všechny tyto tři texty spojím a vydám cca v nákladu 50 výtisků, nebo tuto práci budu považovat za trénink a nezveřejním je, nebo vytvořím PDF a zpřístupním zdarma, což se mi příliš nechce, nebo vyčkám na příznivější dobu

Očekávaný náklad cca 50-70 výtisků

 

Napsáno 21.7.2010:

 

    Dne 3.7.2010 jsem začal překládat první světovou učebnici diferenciálního a integrálního počtu markýzé l'Hospitala: Analýza nekonečně malých veličin, skutečným autorem je Johann Bernoulli I. Neexistuje moderní anglické ani  německé vydání této knihy. K dnešnímu dni jsem přeložil cca 165 str.

    K práci na českém překladu Nové stereometrie vinných sudů se hodlám vrátit v září, kdy bych chtěl porovnat můj překlad s německým vydáním, které je cca z roku 1907, reprint z 80. let 20. století, německé vydání neobsahuje předmluvu ani dedikaci.

 

Napsáno 13.8.2010:

   

    Dnes jsem dokončil překlad první světové učebnice diferenciálního a integrálního počtu:  Le Marquis de L'Hospital: Analyse des infiniment petits Pour l’intelligence des lignes courbes.

 

    Zbývá nakreslit cca 150 obrázků. Zkusím oslovit mé kolegy, zda by mně neposkytli nějaké peníze, abych mohl někomu, kdo ovládá matematiku a francouzštinu, nechat  text přečíst a opravit. Očekávaný náklad cca 50-70 výtisků

    Pokud by měl někdo zájem, mohl bych mu poskytnout reprint francouzského vydání z roku 1988, které není v žádné veřejné knihovně.

Napsáno 24.8.2010:

Dnes jsem dokončil překlad první světové učebnice diferenciálního počtu markýze L'Hospitala. Zkusím oslovit nějaké vydavatele, zda by neměli zájem tuto knihu a spis Johannese Keplera Nové stereometrické výpočty vinných sudů vydat. Překlad Keplerova spisu  jsem dokončil před prázdninami. Vydavatelé, které jsem zatím oslovil neměli zájem, protože je jasné, že největší úsilí bude sehnat na to peníze. Zkusím napsat dalším. Pokud nikoho neseženu, pokusím se oslovit své známé a cca ve 2. dekádě září 2010 oslovit mé zákazníky, abych zjistil potenciální zájem. Na odezvě bude záležet další postup. U L'Hospitala zbývá nakreslit cca 150 obr. a u Keplera cca 30 obr.

Pokud máte zájem o jednu nebo obě dvě, tyto knihy, tak  mi, prosím, napište. Pokud seženu do konce září alespoň 40-50 zájemců, tak jednu nebo druhou či popř. obě vydám. Ale tak v nákladu 60 ks. Možná oba spisy spojím v jednu knihu, k tomu bych  mohl přidat první část překladu spisu Isaaca Newtona Matematické principy přírodní filozofie, 45 str., které jsem již přeložil, bych asi rozšířil. Dále připadá v úvahu přidání spisu Janose Bolyaie Apendix, teorie prostoru, což je zakladatelský spis o neeukleidovské geometrii, korespondenci Pascala a Fermata, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti a zkusím najít a přeložit pár dopisů Gausse a Bolyai o neeukleidovské geometrii, jeden pramen se nabízí. Někdy v říjnu nebo spíše listopadu by se možná dalo očekávat vydání.

Do té doby připravím a zveřejním na tomto webu ukázky ze spisů Keplera L'Hospitala

 

Napsáno 3.9.2010

Začal jsem překládat disetační prácí Bernharda Riemann: O počtu prvočísel, které jsou menší než zadaná veličina. Předpokládám, že bych měl být hotový nejpozději na konci příštího týdne

Napsáno 7.9.2010

Disertační práce Riemanna přeložena, zbývá přeložit cca 2 str. poznámek, chci nechat zkontrolovat některé části  mojí učitelkou němčiny

Provedl jsem ještě jeden překlad téhož, z ruštiny

Říjen 2010: Přeložil jsem prvních pár stran z knihy Leonardo Pisánského Fibonacci: Liber abaci, zdá se mi to docela obtížné, zkusím se podívat po jiné jazykové verzi

23. října 2010: Pokračuji v překladu Isaac Newton: Matematických principů přírodní  filozofie, jsem cca na str. 71 ruského vydání

11. 11. 2010: Jsem na straně cca 104  Newtonových Principii, tím myslím, že jsem přeložil cca 104 str.

3. 12. 2010:  Přeložil jsem cca 180 str. Matematických principů přírodní filozofie, "Principii" Isaaca Newtona

17.2. 2011:     Přeložena podstatná část Matematických principů přírodní filozofie Isaaca Newtona. Na několik týdnů jsem práci přerušil

1. 8. 2011: O prázdninách jsem přeložil 1. knihu Matematických principů přírodní filosofie, zbývá ještě dokončit Předmluvu vydavatele 2.vydání a opravit překlad dle amerického vydání

1.9. 2011: Začal jsem překládat spis Felixe Kleina: Ueber die sogenannte nicht euklidische Geometrie, právě od F. Kleina pochází název neeukleidovská geometrie

11. 9. 2011: Začal jsem překládat spis Bonaventura Cavalieri Geometrie vyložená jiným způsobem za pomocí nedělitelných spojitéhp

12. 9. 2011: Pokročil jsem v přípravě internetového obchodu na adrese www.eukleides.cz/store pomocí Open Source aplikace OpenCart. Zatím to je na počátku

 

24. 2. 2012 Práce na překladu textu Cavalieriho Geometrie se prakticky zastavila, jsem na str. cca 167, našel jsem si práci, která mě vytěžuje,

takže za týden přeložím sotva několik str. Prvni kniha textu Cavalieriho končí na str. cca 195, takže to potrvá dost dlouhou dobu, než se tam dostanu a pak skončím

11.4. 2012. Dokončil jsem překlad první knihy spisu Bonaventura Cavalieriho Geometrie vyložená..

14. 2. 2013 Dokončuji opravu překladu první ze třech knih Matematických principů přírodní filosofie Isaaca Newtona


Vyšly  poprvé česky vybrané texty Henri Poincarého "Číslo - prostor - čas", fr. fyzika a matematika,

věnované filozofii vědy, cca 213 str. cca 240 Kč, podrobnosti o knize: Z D E


sborník z konference

JAK PŘIPRAVIT UČITELE MATEMATIKY, INFO Z D E


Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu
kol.
239 Kč
 

Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu - anotace
Monografie anglických, slovenských a českých příspěvků věnovaná stému výročí narození Kurta Gödela (28.4.1906) se zabývá tematicky rozlehlým prostorem úvah a inspirací, které jsou přímo či nepřímo motivovány Gödelovými objevy a důkazy. Otázkám formalizace je věnována pozornost především v rozborech důsledků nemožnosti realizace Hilbertova formalistického programu matematiky. Fyzikální inspirace se věnují Gödelovu speciálnímu řešení Einsteinových rovnic obecné teorie relativity, v kterém rozeznal možnou existenci časových smyček a formuloval tak odvážnou hypotézu cestování v čase. Předznamenal tím současné intenzivní výzkumy na poli teoretické fyziky, které se snaží odhalit fundamentální strukturu prostoročasu na samých jeho hranicích. Neméně významným okruhem problémů jsou také otázky vztahu mysli a stroje, a analýza způsobů, jakým mysl postupuje, když se snaží řešit problémy v rámci tradice analytického myšlení. Rozmanité aspekty Gödelových důkazů na poli matematiky, fyziky, filosofie a kognitivních věd, se tedy oprávněně stávají centrem úvah a pokusů o domyšlení jejich důsledků a filosofických konsekvencí, přestože samy o sobě jsou především částmi exaktní matematiky.

Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu
 

Formát: 301 stran, 21x15cm, česky, brožovaná vazba
 (1. vydání)

 

 

VYŠLA DESCARTOVA GEOMETRIE, CCA 2. 3.2011

Geometrie
Descartes, R.

Cena: 330 Kč
Stran: 272
Vazba: pevná vazba
Formát: 130x200 mm
Rok vydání: 2011.

 
Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři „eseje“, které ilustrovaly Descartovu metodu. Jedním z nich je slavná Geometrie,základní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku řecké geometrie. Český překlad J. Fialy je pořízen podle původního francouzského znění a doprovází jej faksimile prvního latinského překladu podle vydání z roku 1683. Přeložil J. Fiala.

Během 2-3 měsíců  bude k dispozici Descartova Dioptrika,  a potom Meteora

SEZNAM NOVĚ PŘIDANÝCH KNIH, VIZ NÍŽE, NOVÉ KNIHY ÚNOR 2011

POKUD BY SOUBOR NEŠEL STÁHNOUT, POŠLETE E-MAIL, SOUBOR VÁM POŠLU

objednávky 466401520,  605848934,  dr.vasicek@atlas.cz


cca 28.2. 2011 budou k dispozici Eukleides Základy, 3. část

 

Základy Knihy VII-IX
Eukleides
Doporučená cena: 215 Kč
 

Základy Knihy VII-IX - anotace
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se i základy aritmetiky předváděly geometricky. Tvrzení jsou zde stále odvozována ze základních axiomů a postulátů. Pro tuto svoji deduktivní metodu se dílo stalo vzorem pro všechny budoucí exaktní vědy.
Sedmá kniha je teorií čísel a osmá je jejím složitějším pokračováním. Devátá kniha je zaměřena na prvočísla a obsahuje i tvrzení o nekonečném počtu prvočísel. Matematicky lze vymezit obsah této publikace výčtem pojmů: číslo, součin, mocnina, prvočíslo, společný násobek, společný dělitel, úměrnost, poměr, sudé a liché číslo.

Základy Knihy VII-IX
Formát: 191 stran, 20x13cm, česky, brožovaná vazba
Rok vydání: březen 2011 (1. vydání)


Dvanáct knih, které změnily svět
Melvyn Bragg
 

Dvanáct knih, které změnily svět - anotace
Každý si v paměti uchováváme několik knih, které změnily náš život v klíčových okamžicích, ovlivnily náš pohled na sebe sama i na druhé. Podobně také v paměti světa figurují texty, jež zasáhly do osudů lidstva – možná dokonce víc než revoluce či války. Renomovaný britský spisovatel a novinář vybral z těchto zásadních textů dvanáct děl, která podle jeho názoru pootočila kolem dějin nejcitelněji. Některá si takovou poctu zaslouží nesporně: vždyť kde by byla moderní věda bez Newtonových zákonů, Faradayových pokusů či Darwinových teorií, kde by bylo náboženství bez Bible či dnešní literatura bez Shakespearových her? Jiná díla čtenáře pravděpodobně překvapí: například Pravidla fotbalové asociace nebo Manželská láska Marie Stopesové. Výběr působí někdy klasicky, jindy neotřele, občas dokonce sporně. Všechny výpravy Melvyna Bragga za dopadem jednotlivých textů jsou nicméně velmi poutavé.

 Formát: 384 stran, 21x14cm, česky, vázaná vazba
 Rok vydání: 2011


Peter Zamarovský: Proč je v noci tma?


V knize je unikátním způsobem řešena důležitá astronomická
otázka na pozadí historických a filosofických souvislostí.
cena 300 Kč

Otázka „Proč je v noci tma?“ vypadá na první pohled banálně až hloupě. Ve skutečnosti jde o mimořádně plodnou otázku, kterou si kladli nejzvídavější duchové již od počátku novověku, a to nejenom hvězdáři, kterým to nejvíc přísluší, ale také fyzikové, filosofové a dokonce i básníci.

Jiří Grygar

formát: 192 stran, černobílá grafika, pevná vazba, 130×200 mm
vydání: první, 2011
předmluva: Jiří Grygar
odborná recenze: Petr Kulhánek


Astronomie a fyzika – nové obzory
knížka, kterou jsme pro Vás připravili
cena 310 Kč

Astronomie a fyzika – dvě prolínající se vědní disciplíny, jejichž nové poznatky jsou odrazem lidského chápání světa.

V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, se formou krátkých článků dočtete o blízkém i vzdáleném vesmíru,

o nových technologiích, biofyzice i dalších souvisejících oborech.

Základem článků jsou nejúspěšnější bulletiny z  posledních tří let

 Články jsou doplněny nejnovějšími informacemi, velkým množstvím obrázků, schémat a tabulek.

V bočních sloupcích najdete doplňující informace a na konci každé kapitoly je zařazeno malé překvapení.

Knížka nijak nenavazuje na předchozí tituly téže řady (Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí a Letem světem). Hezkou četbu!

formát: 224 stran, barevná křída, pevná vazba, 200×210 mm
vydání: první, 2010
 


Před Vánocemi 2010 vyšel dotisk 1. části Eukleides Základy

pokud máte zájem, tak mě neprodleně kontaktujte

 

Během několika dnů vyjdou rozsáhlé anglicko-české,, německo-české a francouzsko-české matematické slovníky


POKUD BY NĚKDO CHTĚL REPRINT FRANCOUZSKÉHO VYDÁNÍ Z  1988 PRVNÍ SVĚTOVÉ UČEBNICE DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU

Le Marquis de L'Hospital: Analyse des infiniment petits Pour l’intelligence des lignes courbes. 

tak jej mám.

 KNIHA, ZDÁ SE, NENÍ V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH

NA OPLÁTKU BYCH MĚL ZÁJEM O RUSKÉ VYDÁNÍ CAVALIERI... Ta rovněž není v českých knihovnách


ZAMĚSTNAVATELŮM POSKYTUJI NÁHRADNÍ PLNĚNÍ


FOTOGRAFIE ZIMA 2010, rybím okem ZDE


Komentáře aktuální politické situace, zveřejňuji na www.vasevec.cz

 


V časopisu  Matematika, fyzika, informatika  č. 3/2010 listopad byl zveřejněn můj příspěvek o knize Dějiny informatiky Friedricha Naumanna, (nakladatelství Academia). Tento příspěvek je značně upravenou podobu mého skutečného textu. Deformací je tak informace, "Občas se uvádí jako první počítač přístroj Enigma, na jehož vytvoření se podílel britský matematik Alan Turing, a který sloužil za 2. světové války pro   dešifrování německých vojenských depeší".

Můj text byl samozřejmě zcela jiný. Ve skutečnosti byla Enigma německým šifrovacím přístrojem  a nikoliv počítačem, na jehož  konstrukci se podílel  Alan Turing.

Ujišťuji Vás, že se docela dobře orientuji v historii nejen počítačů. Můj reálný text byl podstatně upraven, aniž by to se mnou bylo konzultováno

Karel Vašíček


Pokud chcete zhlédnout jeden z pořadů AZ kviz, ve kterém jsem soutěžil:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/310292320010121/video/

Knihu Cesta k integrálu jsem věnoval jako cenu do AZ kvizu 27. 7.2010:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/310292320010119/video/

a ještě 19.10. 2010:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/310292320010171/video/

To jen pro informaci, pokud by se někdo domníval, že můj prodej knih je jakousi "nordickou lstí", jak z Vás vytáhnout peníze.


Pokud chcete nakupovat knihy na Tuvalu: http://books.tv


Co se týká nabídek, které dostávám od 17 letých spisovatelek, které doufají, že jim něco vydám, Pokud ještě něco vydám, tak to bude něco co již není autorsky chráněno, a bude se to týkat matematiky, fyziky atd.

Pokud chcete přiložit ruku k dílu, tak máte samozřejmě možnost přiložit ruku k dílu. Ovšem zdarma. Změnit by se to mohlo např. v případu, pokud byste mi poradili někoho, nebo spíše nějakou instituci, která by mi přispěla. Nebo by byla ochotna zaplatit za reklamu na zadní straně obálky nebo v případné další knize.

Pokud něco dalšího vydám, tak třeba to bude v našich knihovnách za ještě dlouhou dobu. Viz překlad Keplera, Newtona, atd, atd.NABÍDKA NAŠICH KNIH

Pokud si nevyberete, ale chcete být v budoucnosti informováni o dalších nabídkách, které posílám tak každé 2-3 měsíce, stačí

     poslat e-mail

 

Uvítám i kdybyste odkaz na moje stránky poslali eventuálních dalších zájemcům, kopii mě neposílejte

 

Přidáno cca 25. 4. 2011. NABÍDKA KNIH DUBEN 2011, Z D E

 

PŘIDÁNO CCA 18. 3. 2011.  NABÍDKA KNIH, PŘEVÁŽNĚ DĚJINY MATEMATIKY, FYZIKY, VĚDY Z D E

 

NABIDKA KNIH, PRIDANO 17.2. 2011, Z D E

 

NABIDKA KNIH Z RŮZNÝCH OBORŮ, PŘIDÁNO 3. 12. 2010 Z D E

 

NABIDKA KNIH, PŘIDÁNO SRPEN 2010, vč. nabídky pro studenty čínštiny, poprvé jsem zařadil knihu v jiném jazyku, než češtině, nové anglické vydání spisů Archiméda:        ZDE

 

Zvláštní nabídka knih, převážně o Keplerovi a Tycho Brahe (RTF)  ZDE

 

Vědecké publikace-učební texty- přidáno srpen 2010- Z D E

Vědecké publikace -monografie- přidáno srpen 2010 - Z D E

Nabídka knih JÓGA - přidáno srpen 2010    Z D E

 

Nabídku dalších knih najdete ve formátu MS WORD rtf:                Nabidka knih.rtf (401 KB),

                                                                                            ve formátu PDF Nabidka knih.pdf (454 KB),

Nabídka nejnovějších knih:                  Z D E

Nabídka převážně technický knih:          zde XLS

Nabídka esperantských odborných knih, najdete zde i titul vhodný pro matematiky:           Z D E

Nabídka knih beletrie, hlavně s esperantskou problematikou:                         Z D E

Nabídka  brožur o Pardubicích:         ZDE

Nabídka knih - matematika, XLS:         zde

Nabídka knih, převážně esoterika, astrologie, bylinky, XLS, seznam je na všech listech souboru, tak musíte tlačítkem dole na okně souboru kliknout na jednotlivé listy:             ZDE

Nabídka různých vědeckých a populárně vědeckých knih:                 ZDE, Z D EZDE, Z D E

Nabídka  knih, hudba, film, divadlo, fotografie:          Z D E


SLEVA!

Nabízím slevu prakticky na všechny nabízené knihy slevu 10%, sleva neplatí na knihy CESTA K INTEGRÁLU, HISTORIE ANALÝZY, Eukleides: Základy, AL Hvarizmi: Aritmetický a algebraický traktát, Dějiny fyziky, sleva platí při objednávce se souhrnnou cenou nad 800 Kč, pak je poštovné 30 Kč, při objednávce na 1 tis. Kč je opět sleva 10 proc., poštovné je zdarma, sleva na poštovném neplatí při zásilce na dobírku a na Slovensko a jinam do zahraničí, na dobírku neposílám, nehodlám vypisovat složenku, zaplatit 100 Kč poštovné  a riskovat, že se mi zásilka vrátí nedoručená, bezpečnost dobírky není rozhodně větší než při placení předem, když Vás někdo chce okrást, tak Vám pošle dobírkou cihlu,

Organizacím - školám, knihovnám atd. samozřejmě posílám na fakturu, kterou přikládám vždy

sleva platí do 15. června   2010

Karel Vašíček

SLEVA!


Prodám objektiv typu rybí oko Zenitar K 2,8/16 mm, nový nafoceno cca 8 fotek, závit K zřejmě tedy Pentax, redukce pro Canon EOS/Rebel s emulací zaostření, vč. UV filtru a filtrů pro ČB a infra, fotky z jiného kusu Zenitaru jsou ve fotogalérii viz níže, cena cca 5,9 tis. Kč, vč. redukce


Ukázka knihy Cesta k integrálu, zde, recenze doc. Vlčka z Univerzity Palackého z časopisu Matematika, fyzika, informatika, ZDE

Ukázka knihy Historie analýzy, zde, recenze doc. Vlčka z Univerzity Palackého z časopisu Matematika, fyzika, informatika, ZDE


HORKÁ NOVINKA:

RFK 3000 (ruské fonetické klávesnice)

RFK 3000 navazuje v řadě na předchozí produkty "Ruská fonetická klávesnice" a je přímým nástupcem produktu RFK 2004, 
který byl pilířem fonetických rozložení kláves pro jazyky používající cyrilici s dalšími funkcemi. 
КFK 3000 je instalovatelný do 32-bitových a nově i do 64-bitových operačních systémů Microsoft Windows od verze 2000 \
(resp. Windows NT 4.0, ve kterém však nebyl testován). RFK 3000 tedy podporuje všechny poslední verze operačních systémů bez rozdílů verzí nebo edic.
Ovšem co to je "fonetické rozložení kláves"? Zde je vysvětlení: rozložení písmen na klávesnici ruského psacího stroje bylo poněkud jiné než známe z českých psacích strojů. 
Nástupem počítačů se v Rusku pokračovalo v používání tohoto prstokladu, ovšem mnoho lidem, kteří byli zvyklí na ve světě používané rozložení QWERTY, 
a kteří potřebovali psát texty azbukou, toto ruské rozložení kláves nevyhovovalo. Proto vzniklo tzv. fonetické rozložení kláves, které používal pod jménem KL8 
také známý český textový editor Text602. Rozdíl spočívá v tom, že uživatel mačká klávesy na latinkové klávesnici a na obrazovce se objevují ekvivalentní písmena azbuky. 
V praxi to znamená, že při stisku klávesy "š" se napíše ruské "ш", při stisku "k" se objeví "к", při stisku "g" se objeví "г" atd. 
Tímto způsobem pak lze psát velmi jednoduše texty v azbuce bez znalosti ruského prstokladu.
Protože takové fonetické rozložení kláves nebylo nikdy normalizováno a vznikaly různé varianty, 
v produktu RFK jsme shromáždili nejpoužívanější varianty vždy v rozložení QWERTZ a QWERTY. V RFK 3000 je 10 různých rozložení kláves 
mezi kterými si uživatel může vybrat to, které mu nejvíce vyhovuje a to si zvolit ze seznamu jako rozložení pro jazyk používající cyrilici 
(azbuku), tj. ruský, ukrajinský, bulharský atd. Všechny rozložení splňují základní podmínky pro práci v systému Windows. 
Jsou používány interním správcem jazyků, tzn. že uživatel může přepínat mezi jazyky stiskem běžné kombinace kláves Alt-Shift 
resp. Ctrl-Shift, funkčnost všech horkých klíčů (jako např. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X) je samozřejmostí, 
takže všechny rozložení plní veškeré podmínky pro práci se systémem Windows. 
K pohodlí uživatele přispívá také jednoduchý instalační program v českém jazyce (na požádání možno i v jiném jazyce), 
který provede instalací i méně zkušeného uživatele Windows.

 

 

CENÍK
Softwarové produkty                   	1-2 inst. 	3-6 inst. 	7-12 inst. 	Více inst.
RFK 3000 (ruské fonetické klávesnice) 	1.500,- 	1.450,- 	1.350,- 	dohodou

VČELAŘ, František; FRÝDEK, Jaroslav; ZELINKA, Ivan
Gödel 1931. Gnoseologická revoluce v matematice a exaktních vědách
1. vyd., 280 s., brož. 250 Kč

Publikace je věnována objevům, které Gödel zformuloval ve svém proslulém článku z r. 1931. Svojí úrovní se nalézá někde mezi monografií a populární knížkou.

Publikace je věnována objevům, které Gödel zformuloval ve svém proslulém článku z r. 1931. Svojí úrovní se nalézá někde mezi monografií a populární knížkou. Na obou úrovních existuje dostatek skvělých publikací. Tato kniha se snaží literárně vyplnit nepříliš dotovanou mezeru mezi nimi. Důsledný výklad původních výsledků, jak se zdá, v podstatě chybí. Originální článek není příliš sdílný, a to ani pro odborníky. Knihu lze proto nejspíše charakterizovat jako komentovaný výklad původní Gödelovy práce s příklady a doplňky.

Autoři se snažili učinit knihu soběstačnou, a proto originál na mnoha místech doplňují. Na druhé straně ovšem nikde nepřesahují rámec původních metod a prostředků. V tomto smyslu je kniha rovněž historickým náhledem do doby, v níž výsledky vznikaly. Historická autentičnost byla vlastně prvořadá a byl jí podřízen téměř celý výklad, a to i včetně notace a terminologie.

Kniha je určena všem, kteří nejsou odborníky, ale zajímá je podstata autorových fundamentálních výsledků. Koneckonců, specialisty nejsou ani autoři knihy.


Dokonce ani ne špatně
Lesk a bída strunové teorie
Autor: Woit Peter

369,00 Kč


Fascinující teorie superstrun, která má ambici sjednotit všechny fyzikální interakce, začíná mít po letech dominance břitké kritiky. Peter Woit své pohledy na tuto teorii nazval podle výroku Wolfganga Pauliho, že fyzikální hypotézy se dají rozdělit do tří kategorií : buď jsou dobře, nebo špatně, anebo … dokonce ani špatně. A podle Woita patří strunová teorie do té třetí kategorie. V knize shrnuje historii částicové fyziky se zřetelem k předchůdcům strunové teorie, rozebírá současný stav strunové teorie a vypichuje ta nepříjemná data, která v lesku posledních let zůstala poněkud skryta: že tato teorie není experimentálně potvrzena, že některé její předpoklady stále zůstávají neprokázanými domněnkami a že strunoví teoretici zvláště v USA dosáhli jak nezdravé dominance mezi částicovými fyziky, tak jisté uzavřenosti a izolace od ostatních směrů teoretické fyziky. Jeho pohled na strunovou teorii je však nejen zajímavý, ale i potřebný pro každého, kdo chce mít objektivní znalosti té nejmodernější fyziky.

Formát: 130 x 200
Počet stran: 336
Vazba: vázaná


Einstein
Jeho život a vesmír
Autor: Isaacson Walter

549,00 Kč
 

Vynikající dílo, které poprvé zpracovává Einsteinův život v celé jeho šíři, neboť Hebrejská univerzita v Jeruzalémě podle poslední vůle Einsteinovy nevlastní dcery uvolnila přes 3 000 stran nových dokumentů, především Einsteinových dopisů jeho první a druhé ženě a dětem. Autor měl možnost v knize uplatnit i další nové, dosud nezpracované materiály. Podrobně v knize líčí všechny (nejen tradičně "evropské", i "americké") etapy života tohoto velkého génia, jeho nefonformní rysy, vztah k filozofii, náboženství, ale i jeho vnitřní, jak vědecké, tak i osobní problémy. Doslov hodnotí jeho pražský pobyt a vliv jeho osobnosti a díla na naši vědu i kulturu (Čapek, Březina, Martinů, Šalda).
Datum vydání: 7.9.2010
Formát: 170 x 240
Počet stran: 632
Vazba: vázaná


Kouzlo čísel

Michal Křížek, Lawrence Sommer, Alena Šolcová

 

Kniha je určena nejširší matematické veřejnosti − zejména těm, kteří dokáží ocenit kouzlo abstraktní i aplikované matematiky. Uvidíme, jakými zákonitostmi se celá čísla řídí a seznámíme se s jejich pozoruhodnými vlastnostmi. Dokážeme si některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrií. Předpokládáme pouze, že je čtenář seznámen se základními pravidly aritmetiky a že mu nečiní potíže algebraické úpravy.

V české matematické literatuře existuje již několik monografií o teorii čísel. V této knize ale naleznete některá zcela nová témata. Ukážeme vám například, jak trojúhelníková čísla souvisí s bicím strojem pražského orloje, o jakou matematiku se opírá tradiční čínský kalendář, jak lze zkonstruovat pravidelný sedmnáctiúhelník pomocí kružítka a pravítka, jak byla použita základní věta aritmetiky při návrhu poselství mimozemským civilizacím a jak souvisí teorie čísel s chaosem, fraktály a teorií grafů. Seznámíme se také s nejnovějšími výsledky z honby za největšími prvočísly a k čemu jsou nám vůbec prvočísla dobrá. Uvidíme, jak jsou pomocí prvočísel chráněna rodná čísla, identifikační čísla organizací nebo čísla bankovních účtů proti případným chybám, jak se používají velká prvočísla pro přenos tajných zpráv, jaký význam mají pro digitální podpis a generování náhodných čísel, jak jsou utvářeny tzv. samoopravné kódy apod. Uvedeme i další příklady, kdy je teorie čísel užitečná a zároveň okouzlující.

Doporučená prodejní cena: 295 KčRok vydání 2009

Počet stran 376

Rozměr 130 × 200 mm

Vazba vázaná s přebalem

 Říše světla

Jill Jonnesová

Kniha se zabývá třemi velikány, kteří se zasloužili o vývoj prvních elektrických zařízení, zprvu na stejnosměrný proud, a později i o rozvoj proudu střídavého. Jde o Thomase Alvu Edisona, Nikolu Teslu a George Westinghousea. Autorka prochází jejich životem, popisuje objevy na vynálezy, na nichž se účastnili, a zobrazuje dobu, v níž žili a která ovlivňovala jejich práci (objevitelskou i podnikatelskou), ať už to byli finančníci podporující jejich výzkumy nebo v počátcích nedůvěra lidí v novou věc. Čtenáři se postupně seznamují s životem T. A. Edisona a jeho snahou elektrifikovat americká města stejnosměrným proudem i s Edisonovým zarputilým bojem proti proudu střídavému, konkurujícímu jeho patentům na stejnosměrné stroje a na objev žárovky, k čemuž využíval své pověsti ikony americké společnosti. Dále se objevují N. Tesla a G. Westinghouse s patenty na střídavé stroje, kteří dokázali překonat omezení přenosu elektřiny na delší vzdálenosti (což velmi omezovalo Edisona) a poprvé levně elektřinu vyrobili v podzemní elektrárně u Niagarských vodopádů. Předtím byla vyráběna jen v parních generátorech. Zlomovou v názoru na elektřinu se ukázala světová výstava 1893 v Chicagu, kdy Tesla a Westinghouse prokázali úspěšnost své koncepce.


330 Kč

Rok vydání 2009

Počet stran 440

Rozměr 130 × 200 mm

Vazba vázaná s přebalem 

Eukleides Základy Kniha I-IV, cca 1/3 Základů, knihy o geometrii z antiky, která je vzorem publikací o geometrii, vyšlo jen jednou v roce 1907, nové české vydání vychází z původního překladu Fr. Servíta, cca 150 str. A5, brož. 190 Kč.

2. vydání by mělo být k dispozici cca kolem Vánoc 2010

 

Od února 2010 je k dispozici 2. část Základů  Eukleides Základy, kniha V.-VI. 170 Kč

Základy Knihy V-VI - anotace
Pátá a šestá kniha Eukleidových Základů pojednává o poměrech veličin, především délek úseček a plošných obsahů triangulovatelných útvarů. Přitom výsledky páté knihy jsou snadno odvoditelnými rovnostmi či nerovnostmi příslušného formálního algebraického kalkulu, který ovšem v doběEukleidově nebyl znám. Podobně některé výsledky obsažené v šesté knize, ale i řadu dalších, navíc obtížně dosažitelných v názorné geometrii, lze snadno obdržet Descartovou metodou . Autorem komentářů a textů doplňujících Heibergovo (a tedy i české Servítovo) vydání Základů je Petr Vopěnka.

 

a opravené, 2. vydání Al Chvarizmiho Aritmetického a algebraického traktátu, 230 Kč

Aritmetický a algebraický traktát (2.vyd.) - anotace
Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení základních typů rovnic) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství. Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou označujeme jako ALGORITMUS, což je odvozenina ze jména autora. Al Chvárizmí byl arabský matematik, který podle indických textů sepsal toto dílo; jeho jméno pak znělo v latinském přepisu: Algorismi. Oba dva traktáty bohatě komentoval a velmi podrobně uvedl přední český matematik – Petr Vopěnka.


Mikulčák: Nástin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918.

2010, 312 stran,

 


M. Bečvářová, Ch. Binder (eds.): Mathematics in the Austrian-Hungarina Empire.

Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, History of Mathematics, volume 41, 2010, 176 pages,


M. Bečvářová, I. Netuka: Jarník's notes of the lecture course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928), 143 str.


    This publication is devoted to unique archival materials – Jarník’s mathematical notebook, which he wrote during his studies at the University in Gottingen in the academic year 1927/1928 and which contains a record of the lecture course he attended given by Pavel Sergeevich Aleksandrov titled Punktmengen and reelle Funktionen [Point sets and real functions].


M. Kašparová, Zbyněk Nádeník: Jan Sobotka (1862-1931)

Jana Sobotku by měli znát alespoň učitele deskriptivní geometrie

STRUČNÁ ANOTACE Monografie věnovaná Janu Sobotkovi (1862–1931), přednímu českému geometrovi přelomu 19. a 20. století, sestává z pěti kapitol, čtyř faktografických příloh a obrazové přílohy. Sobotkův profesní růst spolu s jeho životními osudy je předmětem první kapitoly. V jednotlivých částech je čtenář seznámen s jeho rodinou, vzděláním, prvním zaměstnáním na místě asistenta na české technice v Praze, s jeho další kariérou ve Vídni, Brně a v Praze. Ve druhé kapitole jsou uvedeny konstrukce úseček, které přibližně rektifikují daný kruhový oblouk nebo kružnici, a porovnání jejich přesnosti. Vedle rektifikací popsaných v Sobotkově učebnici Deskriptivní geometrie promítání parallelního jsou připomenuty některé konstrukce dalších českých i zahraničních matematiků. Hlavní směry Sobotkovy práce, tj. fokální konstrukce kvadrik, Apolloniova úloha, konstrukce normál ke kuželosečce, deskriptivní geometrie, jsou vyzdviženy v třetí kapitole. Následující kapitola je věnována obsáhlé Sobotkově učebnici Deskriptivní geometrie promítání parallelního. Píše se v ní o jejím ohlasu v Čechách i v zahraničí, je porovnávána s tehdejšími zahraničními učebnicemi a zhodnocena z pohledu prvního a posledního desetiletí 20. století. K Sobotkovým syntetickým postupům jsou doplněny poznámky a postupy užívající analytickou geometrii. V závěrečné kapitole jsou popsány elementární konstrukce os elipsy z jejích sdružených průměrů provedené Apolloniem, A. F. Frézierem, L. Eulerem, M. Chaslesem, D. Rytzem, M.Meyerem, O. Brochem, O. I. Somovem, J. Steinerem, A. Mannheimem, C. Rodenbergem, F. Graefem, K. Pelzem a J. Sobotkou. K jednotlivým konstrukcím jsou uvedeny analytické důkazy, do závěru kapitoly jsou přidány ještě dva dodatky (Chaslesova věta, Výhled do trojrozměrného prostoru). Faktografická část obsahuje seznamSobotkových publikací a recenzí, přehled jeho pedagogické činnosti, seznam jím posuzovaných disertací a soupis přednášek a seminářů, které absolvoval na české vysoké škole technické a české Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Reprodukce fotografií, archívních materiálů a jiných dokumentů tvoří obrazovou přílohu monografie. Na závěr knihy byl zařazen jmenný rejstřík.


Volume 1, The Two Books On the Sphere and the Cylinder

Archimedes

Edited and translated by Reviel Netz

Paperback

    Archimedes was the greatest scientist of antiquity and one of the greatest of all time. This book is Volume I of the first authoritative translation of his works into English. It is also the first publication of a major ancient Greek mathematician to include a critical edition of the diagrams and the first translation into English of Eutocius' ancient commentary on Archimedes. Furthermore, it is the first work to offer recent evidence based on the Archimedes Palimpsest, the major source for Archimedes, lost between 1915 and 1998. A commentary on the translated text studies the cognitive practice assumed in writing and reading the work, and it is Reviel Netz's aim to recover the original function of the text as an act of communication. Particular attention is paid to the aesthetic dimension of Archimedes' writings. Taken as a whole, the commentary offers a groundbreaking approach to the study of mathematical texts.

• First fully-fledged English translation of these masterpieces by the greatest scientist of antiquity • The scientific edition of the diagrams and the running commentary provided put the work at the forefront of the contemporary history of science • Includes a translation of the Commentary by Eutocius, which contains some of the most valuable information we possess on the history of Greek mathematics

The Works of Archimedes cena je 820,-


Bernhard Riemann: O hypotézách, které leží v základech geometrie

První český překlad habilitační práce Riemann, s komentářem H. Weyla. Překlad je založen na 2. vydání z roku 1921

cca 38 str. A5, 75 Kč


Newton

Peter Ackroyd

    Útlá knížka přináší stručný životopis slavného anglického matematika, fyzika a astronoma přelomu 17. a 18. století. Sleduje ho od prvních do posledních dnů života, a to jako chlapce, studenta, profesora, vědce a veřejně činného člověka, spjatého hlavně s univerzitou, londýnskou mincovnou a Královskou společností. Autor využil nejen řadu současných pramenů o jeho životě, ale používá i mnoho citátů Newtonových současníků a zprostředkovává tak autentický pohled nejen na vznik jeho objevů a prací a utváření dodnes platných zásad vědecké práce a profilu vědce. Seznamuje nás i s některými méně známými skutečnostmi z Newtonova života, i s jeho vztahem k lidem, náboženství a alchymii. Především nám umožňuje poznat Newtona jako člověka a pochopit tak plně charakter i jednání jeho rozporuplné a složité osobnosti.


    Doporučená prodejní cena: 225 Kč

    Rok vydání 2010 Počet stran 140

    Rozměr 130 × 200 mm

    Vazba vázaná s přebalem


Calculus infinitesilamis

Petr Vopěnka

Doporučená cena: 150 Kč

Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec.

Tato první kniha o infinitesimálním kalkulu obsahuje jen základní poznatky z diferenciálního počtu reálných funkcí jedné proměnné, a to přibližně v rozsahu odpovídajícímu známému Úvodu do počtu diferenciálního. Následkem toho jsou všechny pojmy a všechna tvrzeni zde uvedené jednoduše přeložitelné do E, D-analýzy, což si čtenář může ověřit v Dodatku. Tam je uveden návod, podle nějž lze poměrně jednoduše překládat pojmy a tvrzeni, v jejichž formulacích se vyskytuji nejvýše dvě střídající se kvantifikace nekonečně malých čísel.


Formát: 154 stran, 21x15cm, česky, brožovaná vazba

Rok vydání: 2010 (2. opravené vydání)

V průběhu září 2010 vyjde zcela nová kniha prof. Vopěnky, o teorii množin, bude to učebnice teorie množin


Marc BAVANT:
MATEMATIKA VORTARO KAJ OKLINGVA LEKSIKONO


Výkladový osmijazyčný matematický slovník. Definice termínů jsou v esperantu, rejstříky v angličtině, češtině, francouzštině, maďarštině, němčině, polštině a ruštině. Slovník se dá používat i bez znalosti esperanta
21 cm; 242 str. 430,– Kč


Fyzika v kulturních dějinách Evropy.

5. díl, Atomový věk

Kraus

  Cena:  331,-
 
  Dvacáté století dosáhloo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd, díky nim je náš život snažší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorového a laserového jevu, supravodivosti i dalších převratných objevů fyziky byly dlouhé a obtížné. Hrdinové, kteří po nich šťastně došli k vytouženémi cíli, jsou výjimeční svou intuicí i houževnatostí. Lidskými ctnostmi i chybami se však podobali každému z nás. Ukázat, zač těmto géniům vděčíme, zároveň je však zbyvit božství, takový cíl má pátá, závěrečná část Fyziky v kulturních dějinách Evropy s podtitulem Atomový věk.

Fyzika v kulturních dějinách Evropy.

4. díl, Romantici a klasikové

Kraus

Cena: 341,-

        Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasicko fenomenologickou školou, je-jichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopočtů narození hlavních hrdinů, děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin - od Velké francouzské revoluce až do druhé světové války. Fyzika s podtitulem Romantici a klasikové zve čtenáře na schůzky s takovými hvězdami fyzikálního nebe novověku, jako byli Antoine Lovoisier, John Dalton, Amedeo Avogadro, Lord Kelvin, Johannes Diderik van der Waals, Hermann Helmholtz, Joseph John Thomson se synem Georgem Pagetem, Hendrik Antoon Lorentz, Ernst Mach, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel, rodina Curieových, Lise Meitnerová, Otto Hahn a desítky dalších


Fyzika v kulturních dějinách Evropy.

3. díl, Století elektřiny

Kraus

Cena:  300,- Kč

     Devatenácté století bývá nazýváno věkem páry a elektřiny, jindy zase léty, na jejichž konci byla bohatá úroda základních zákonů termodynamiky a teorie elektromagnetického pole. Jak se technika s fyzikou tehdy navzájem ovlivňovaly a jak podobné byly osudy jejích hrdinů, o tom je 22 kapitol třetího svazku Fyziky v kulturních dějinách Evropy nazvaného Století elektřiny. Kniha má dvě části - Příběh o žabích stehýnkách a jeho patnáct pokračování a Ve službách revoluce. Pro přátele exaktních věd to jsou místa setkání s učenci, jejichž jména se stala součástí slovní zásoby jazyků celého světa, např. Ampér, Coulomb, Oersted, Gauss, Ohm, Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla, Watt, Young, Joule, i s desítkami dalších géniů, kteří připravovali a uskutečnili průmyslovou revoluci. Chronologicky uspořádaná vyprávění o životě, vítězstvích i prohrách proslulých evropských inženýrů a přírodovědců autor uvádí stejně jako v obou předcházejících dílech do širších kulturně historických souvislostí.


Fyzika v kulturních dějinách Evropy

2.díl, Od Leonarda ke Goethovi,

Kraus

Cena: 314,- Kč

       Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Smyslem celého projektu je přiblížit čtenářům význam fyziky a její místo v kontextu kulturních dějin Evropy. První díl Starověk a středověk byl vydán v roce 2006. Významným osobnostem období renesance, které posunuly naše základní znalosti fyziky a příbuzných oborů a přispěly tak i k chápání světa jako celku je věnováno 31 kapitol. Uvedené osobnosti vykazují širokou oblast aktivit, od filozofie, matematiky a fyziky přes ostatní přírodní vědy až k právům, ekonomii, popřípadě hudbě a výtvarnému umění. Pozornost čtenáře jistě zaujme i soubor charakteristických výroků a myšlenek uvedený u každé osobnosti, které mají často platnost i pro naši dobu


Fyzika v kulturních dějinách Evropy

I. díl,  Starověk a středověk

Kraus

Cena: 250 Kč

    Publikace obsahuje eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních teoriích a životních osudech filozofů a přírodovědců (od antiky až do konce 20. stol.), kteří svými myšlenkami a činy ovlivnili rozhodujícím způsobem vývoj evropské civilizace. Čtenář se zde seznámí s cestami poznávání ve fyzice, s tím co užitečného přinesla fyzika ostatním vědám, jak přispěli do této oblasti kulturní historie intelektuálové z různých evropských národů nebo jaké místo v dějinách evropské fyziky a matematiky mají. Neméně zajímavý je i autorův pohled na to, jak se učení antických filozofů o přírodě postupně měnilo na vědu tvořenou desítkami oborů. Milovníci světa techniky se dozvědí více o vývoji názorů na stavbu mikrosvěta i kosmu od starověku do současnosti a o fyzikálních zákonech jako teoretickém základu technických oborů. Na tento svazek "Starověk a středověk," budou navazovat v příštích letech další díly. V roce 2007 to bude díl s názvem "Od Leonarda k Goethovi


Kowalski, Oldřich: Úvod do Riemannovy geometrie


brožovaná, 101 str., 2. vydání

cena: 120 Kč

Učební text pro posluchače matematiky. Text obsahuje základní látku o diferencovatelných varietách, afinních konexích a Riemannových metrikách.


Joseph Weizenbaum: Mýtus počítače, cca 177 Kč

výbor textů nositele ceny Nadace Vize Václava a Dagmar Havlových

počítačový pohled na svět


Umění programování

2. díl - Seminumerické algoritmy

Donald E. Knuth
 
pevná vazba
formát knihy: 167 mm x 225 mm
776 stran černobílých
Datum vydání: únor 2010

 

990 Kč

Již více než 40 let nejvlivnější učebnice programování!

Ponořte se do jedné z nejvýznamnějších učebnic programování a informatiky vůbec a objevte důvody, proč se série knih Umění programování (The Art of Computer Programming) stala tak průlomovým dílem.

Výuková publikace i referenční příručka plná nejdůležitějších programátorských rad, zásad a principů probraných do nejhlubších matematických detailů obsahuje stovky cvičebních úkolů a otázek včetně odpovědí a řešení většiny cvičení. Tento svazek pokrývá seminumerické algoritmy – od generování náhodných čísel až po operace s pohyblivou desetinnou čárkou a jiné optimalizované aritmetické algoritmy.
8 důvodů unikátnosti série knihThe Art of Computer Programming:

* Začala vznikat na začátku 60. let a přes obrovský rozmach v oblasti IT jsou její tvrzení platná dodnes.
* Dokáže ji vstřebat každý čtenář se znalostmi středoškolské algebry.
* Všechna matematická tvrzení jsou náležitě dokázána.
* Může sloužit k samostudiu obecných programátorských pravidel a datových struktur, praktického programování ve strojovém jazyce, ale i ke studiu diskrétní matematiky. •
* Autor demonstruje algoritmy na strojově orientovaném jazyce, aby tak mohl pracovat s elementárními počítačovými instrukcemi.
* Aby autor dosáhl úplné obecnosti, vytvořil pro účely výkladu univerzální počítač.
* Dobrovolníci vytvořili simulátory Knuthova počítače, takže je možné vše si vyzkoušet i prakticky.
* Programování je tu pojato i z estetické stránky; propojuje se tak exaktní a umělecká činnost.

„Bible všech základních algoritmů a dílo, které dnešní vývojáře učí vše, co by o programování měli znát.“
– magazín Byte, září 1995

„Pokud si myslíte, že jste dobrý programátor, přečtěte si Knuthovo Umění programování A určitě mi pošlete resumé, pokud jeho dílo dočtete až do konce.“
– Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft

„Je příjemné, když je problém tak složitý, že musíte sáhnout do poličky pro Knutha. Mám pocit, že pouhé otevření té knihy je pro počítače užitečné.“
– Jonathan Laventhol, vedoucí technolog společnosti Imagination

O autorovi:
Donald Erwin Knuth, emeritní profesor Stanfordovy univerzity v Kalifornii, je jedním z nejuznávanějších světových odborníků v oblasti informačních technologií. Vytvořil systémy TeX a METAFONT, které se staly standardy počítačové sazby. Napsal přes 20 knih a 160 odborných publikací o programování, sazbě či obecně o informačních technologiích. Na sérii knih Umění programování (The Art of Computer Programming) začal pracovat již v roce 1962, kdy absolvoval kalifornský Institute of Technology, a novým dílům se věnuje dodnes. Je nositelem mnoha vyznamenání v oboru informatiky včetně Turingovy ceny, IEEE Computer Pioneer Award nebo americké národní medaile za vědu. V roce 1996 navštívil Českou republiku, aby převzal titul Doctor honoris causa v oboru informatika na Masarykově univerzitě v Brně.


Umění programování

Základní algoritmy

Donald E. Knuth
formát knihy: 167 mm x 225 mm
672 stran černobílých
Datum vydání: září 2008

990 Kč

Již více než 40 let nejvlivnější učebnice programování!

Ponořte se do jedné z nejvýznamnějších učebnic programování a informatiky vůbec a objevte důvody, proč se série knih Umění programování (The Art of Computer Programming) stala tak průlomovým dílem.
Výuková publikace i referenční příručka plná nejdůležitějších programátorských rad, zásad a principů probraných do nejhlubších matematických detailů obsahuje stovky cvičebních úkolů a otázek včetně odpovědí a řešení většiny cvičení. Tento svazek je průnikem celé série, neboť obsahuje základní výkladový materiál používaný i v dalších svazcích.

8 důvodů unikátnosti série knih The Art of Computer Programming:

* Začala vznikat na začátku 60. let a přes obrovský rozmach v oblasti IT jsou její tvrzení platná dodnes.
* Dokáže ji vstřebat každý čtenář se znalostmi středoškolské algebry.
* Všechna matematická tvrzení jsou náležitě dokázána.
* Může sloužit k samostudiu obecných programátorských pravidel a datových struktur, praktického programování ve strojovém jazyce, ale i ke studiu diskrétní matematiky.
* Autor demonstruje algoritmy na strojově orientovaném jazyce, aby tak mohl pracovat s elementárními počítačovými instrukcemi.
* Aby autor dosáhl úplné obecnosti, vytvořil pro účely výkladu univerzální počítač.
* Dobrovolníci vytvořili simulátory Knuthova počítače, takže je možné vše si i prakticky vyzkoušet.
* Programování je tu pojato i z estetické stránky; propojuje se tak exaktní a umělecká činnost.

„Bible všech základních algoritmů a dílo, které dnešní vývojáře učí vše, co by o programování měli znát.“
– magazín Byte, září 1995

„Pokud si myslíte, že jste dobrý programátor, přečtěte si Knuthovo Umění Programování. A určitě mi pošlete resumé, pokud jeho dílo dočtete až do konce.“
– Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft

„Je příjemné, když je problém tak složitý, že musíte sáhnout do poličky pro Knutha. Mám pocit, že pouhé otevření té knihy je pro počítače užitečné.“
– Jonathan Laventhol, vedoucí technolog společnosti Imagination

O autorovi:

Donald Erwin Knuth,
emeritní profesor Stanfordovy univerzity v Kalifornii, je jedním z nejuznávanějších světových odborníků v oblasti informačních technologií. Vytvořil systémy TeX a METAFONT, které se staly standardy počítačové sazby. Napsal přes 20 knih a 160 odborných publikací o programování, sazbě či obecně o informačních technologiích. Na sérii knih Umění programování (The Art of Computer Programming) začal pracovat již v roce 1962, kdy absolvoval kalifornský Institute of Technology, a novým dílům se věnuje dodnes. Je nositelem mnoha vyznamenání v oboru informatiky včetně Turingovy ceny, IEEE Computer Pioneer Award nebo americké národní medaile za vědu. V roce 1996 navštívil Českou republiku, aby převzal titul Doctor honoris causa v oboru informatika na Masarykově univerzitě v Brně.


Řecké matematické texty
Šír, Z.

Předběžný termín vydání: 2010.

 připravuje se, je velmi pravděpodobné,  že vyjde do konce roku 2010


Antologie vybraných textů představuje reprezentativní průřez tisíciletými dějinami řecké matematiky v jejích nejdůležitějších disciplínách. Obsahuje mj. podstatný výbor z Eukleidových Základů a ze spisů Archimédových, ukázky z Apollóniových Kuželoseček, z Ptolemaiova Almagestu či z Diofantovy Aritmetiky. Antologii uspořádal, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Z. Šír. Přeložili R. Mašek a A. Šmíd. Řecko-české vydání. Asi 500 stran.


Descartes, R.: GeometriePředběžný termín vydání: 2010, čeká se na grant, už dvakrát odloženo, snad to konečně vyjde OPĚT ODLOŽENO, NEJSOU PENÍZE, ČEKÁ SE, KDO PŘISPĚJE NA VYDÁNÍ
René Descartes, významný matematik, fyzik, lékař, biolog, filozof se zapsal do dějin matematiky jako zakladatel analytické geometrie, nyní tato kniha konečně vyjde česky.
Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři „eseje“, které ilus­trovaly Descartovu metodu. Jedním z nich je slavná Geometrie,zá­kladní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku řecké geometrie. Český překlad J. Fialy je pořízen podle původního fran­couzského znění a doprovází jej faksimile prvního latinského pře­kladu podle vydání z roku 1683. Přeložil J. Fiala. Asi 270 stran. Cca 280 Kč (?)

 


Logická zkoumání
Frege, G.
Cena:  
Vazba: pevná vazba
Formát: 130 x 200 mm
Předběžný termín vydání: 2010. , čeká se na grant, již dvakrát odloženo, snad to konečně vyjde

OPĚT ODLOŽENO, ČEKÁ SE, KDO PŘISPĚJE NA VYDÁNÍ KNIHY

připravuje se

G. Frege, významný matematik, logik, filozof byl doceněn až po smrti
Soubor nejdůležitějších Fregeho článků, v nichž byl proveden „obrat k jazyku“ a položeny základy jak matematické logice, tak analy­tické filosofii. Přeložil J. Fiala. Asi 180 stran.


Silverlight

Výukový průvodce tvorbou interaktivních aplikací

Luboslav Lacko

brožovaná vazba
formát knihy: 167 mm x 225 mm
464 stran černobílých
Datum vydání: květen 2010
, 590 Kč
 

* Detail knihy
* Soubory ke stažení
* Poslat komentář

Chcete také vytvářet moderní interaktivní aplikace pro Web 2.0? Už nemusíte zkoumat řadu neintuitivních a nekompletních popisů na Internetu – nabízíme vám unikátního výukového průvodce v češtině, s nímž Silverlight ve verzích 3 a 4 hravě zvládnete.

Zkušený odborník na Silverlight vás ve 14 lekcích naučí vytvářet interaktivní webové aplikace od úplných základů až po hotové projekty a seznámíte se také se všemi důležitými novinkami verze 4. Výuka probíhá krok za krokem a jednotlivé znalosti budete získávat na malých, dílčích příkladech. V poslední lekci vám pak autor na běžných scénářích představí vzorová řešení celých projektů. Na konci každé kapitoly najdete kontrolní otázky, na nichž si budete moci ověřit nabyté znalosti.
Naučíte se mimo jiné:

* Připravit si nástroje pro tvorbu aplikací
* Tvořit aplikaci v návrhovém prostředí
* Rozmístit prvky aplikace, tvořit její grafiku a rozhraní
* Programovat odezvu na události
* Vytvářet 3D perspektivu a další efekty
* Animovat prvky aplikace
* Vytvářet přehrávače multimediálního obsahu
* Dynamicky pracovat s údaji a ověřovat je
* Aplikaci zabezpečit a zajistit její běh mimo prohlížeč

O autorovi:
Luboslav Lacko je předním slovenským odborníkem na databázové technologie a webové programování. Pracuje ve Vojenském technickém ústavu v Liptovském Mikuláši a působí jako školitel a konzultant. Publikuje články a seriály v odborných časopisech a je autorem desítek knih a příruček.


Bernard Bolzano: cesta k logické sémantice
Marta Vlasáková

Pražský rodák Bernard Bolzano zasluhuje pozornost nejen jako významný matematik, ale i jako jeden z průkopníků tzv. logické sémantiky. Tato „věda o významu“ se opírá nikoli o psychologii, ale o logiku. Řada Bolzanových myšlenek byla sice po jeho smrti pozapomenuta, z dnešního pohledu je však zřejmé, jak jasnozřivě předjímaly základy, na nichž byla později v dílech Frega, Russella a dalších vystavěna moderní logika a analytická filosofie. Autorka v knize ukazuje, jak může být Bolzanovo „realistické“ pojetí sémantiky inspirativní i pro dnešní logické a filosofické diskuze.

140,- Kč

108 stran, brožovaná


René Descarta Principy filosofie René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii vyložené od Benedikta Spinozy z Amsterdamu
Benedikt Spinoza
přeložil Martin Hemelík

První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B. Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodněfilosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska pro budoucí výstavbu eticko­-ontologické soustavy, kterou podal geometrickou formou ve svém vrcholném díle Etika. Text dokumentuje způsoby, jakými se formoval historicky významný proud kontinentálního racionalismu 17. století.

200,- Kč


Osamělý myslitel Bernard Bolzano
Kateřina Trlifajová, ed.

Autoři příspěvků, kteří pracují v oblasti filosofie, logiky, matematiky a estetiky, se snaží předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnohém předbíhající svou dobu. Připojen je první český překlad Bolzanova článku o trojrozměrnosti prostoru a také překlady Patočkových bolzanovských rukopisů.

210,- Kč

228 stran,  brožovaná
 


Regulární výrazy

Kuchařka programátora

Jan Goyvaerts, Steven Levithan

brožovaná vazba
formát knihy: 167 mm x 225 mm
384 stran černobílých
Datum vydání: květen 2010
590 Kč
           

Kuchařka programátora je vyčerpávající sbírkou návodů, řešení problémů a praktických příkladů. Stírá propast mezi obvykle teoretickými průvodci a reálnými příklady z praxe. Odhalí vám nová, univerzálnější řešení daných problémů a rozšíří vaše poznání regulárních výrazů na ryze praktickém základě – bude neocenitelným pomocníkem každého programátora, který využívá regulární jazyky ve svých projektech.

Publikace se věnuje regulárním výrazům nejprve obecně a vysvětluje principy, na kterých jsou regulární výrazy postaveny. Po krátkém úvodu již následuje šest kapitol s více než 100 praktickými příklady využití regulárních výrazů. Autoři se nezaměřují jen na jeden programovací jazyk, místo toho jich nabídnou rovnou osm. Jednotlivá řešení jsou zaměřena na nejčastější problémy, které programátoři řeší a pro jejichž řešení je použití regulárních výrazů jedním z nejvhodnějších prostředků.
Kniha vás mimo jiné naučí:

* Využívat nástroje pro rychlejší práci s regulárními výrazy
* Efektivně používat regulární výrazy v osmi programovacích jazycích
* Maximalizovat potenciál regulárních výrazů ve svých programech
* Ověřovat a formátovat vstupní data
* Vyhledávat jednotlivá slova, řádky a speciální znaky
* Zpracovávat čísla v různých tvarech a soustavách
* Pracovat se souborovými cestami a internetovými adresami

Určeno pro C#, Javu, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby a VB.NET
O autorech:
Jan Goyvaerts je vývojářem softwaru pracujícího s regulárními výrazy. Navrhl a vyvinul jeden z nejlepších nástrojů pro práci s regulárními výrazy, program RegexBuddy.
Steven Levithan se problematikou regulárních výrazů zabývá již několik let, patří mezi špičkové experty na regulární výrazy v JavaScriptu.


Zajatec osudů
Jaromír Jindra
Obálka: Zajatec osudů
Doporučená cena: 259 Kč
 

Zajatec osudů - anotace
"Jsem Jan Kepler, astrolog a matematik. Bylo mi devětadvacet, když jsem byl pro víru vypovězen ze Štýrského Hradce a spolu se ženou a nevlastní dcerou jsem přišel do Prahy, abych se stal císařovým matematikem. Netušil jsem, co všechno na mne v tomto městě čeká: přátelství s obhroublým, ale současně hluboce citově založeným Kryštofem Russwormem, překvapivé odhalení tajné laboratoře, v níž císař Rudolf II. věznil a před celým světem ukrýval alchymistu Edwarda Kellyho, nebezpečné poslání, na jehož konci byla vražda... Mým osudem se však stala láska dívky Johanny Alžběty, pro kterou bych bez rozpaků obětoval vše. Byla to láska, která rozhodla o tom, abych přijal výzvu k souboji se známým pražským duelantem..."


Formát: 288 stran, 21x13cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2009 (1. vydání)


Digitální krajinářská fotografie
 

329 Kč 

Ansel Adams je ikonou krajinářské fotografie. Je veličinou nejen pro skvělé snímky americké přírody, ale také pro svůj doslova průkopnický přístup k fotografii. Adams je spolutvůrcem tzv. zonálního systému, který se stal, zejména v době rozmachu černobílé fotografie, významným pomocníkem při volbě expozice. Ansel Adams je také známý precizními zvětšeninami a dokonale propracovaným systémem „postprodukce“ v černé komoře.

Publikace Michaela Freye vychází z díla tohoto Mistra krajináře a vedle zajímavých komentářů k několika fotografiím Ansela Adamse (a také Edwarda Westona a Eliota Portera) ukazuje, jak se lze z díla těchto velikánů světové fotografie poučit, co lze i v dnešní době digitálních přístrojů aplikovat a případně jak do digitálního kabátu převléci některé z klasických teorií. Kniha (mimo tradičně skvělé a inspirativní fotografie, jak je u vydavatelství ILEX běžné) přináší řadu praktických doporučení, tipů a postupů od technických základů (jako jsou problémy šumu, využití možností RAWu a srovnání s formátem JPEG, aplikace filtrů, vyvážení bílé, hloubka ostrosti, expozice…) přes vlastní fotografování a otázky kompozice v krajinářské fotografii až po zpracování snímků a jejich tisk.


Fotografické experimenty - 52 projektů pro lepší (digitální) fotografie
298 Kč

    Fotografie, a digitální fotografie tím více, je skvělou příležitostí pro všechny, kteří chtějí zkoušet, objevovat, experimentovat. Kniha Fotografické experimenty nabízí řadu ukázek a námětů, kterými směry se při fotografování můžete pustit. Hledáte novou inspiraci? Vyzkoušejte třeba fotografování kouře, pohrajte si s časosběrnou fotografií nebo vyzkoušejte možnosti panningu statických objektů. Oblíbili jste si vzhled staré fotografie? Pak jsou zde pro vás např. TTV fotografie, vlastní digitální dírková komora a řada jiných námětů. Jste spíše kutil? Vyrobte si vlastní komínek na blesk, difuzér nebo celý softbox. Podobných projektů je v knize 52 – na každý víkend v roce jeden.

Některé postupy jsou jednoduché a zvládne je každý bez jakéhokoli finančního výdaje, jiné předpokládají, že se příslušnému směru fotografování chcete dlouhodobě věnovat a nebudete litovat vydat i nějakou tu korunu za nákup potřebného materiálu nebo vybavení. Všechny projekty jsou doprovázeny ukázkami dosažených výsledků, podrobnými návody a rozepsaným postupem prací. U každého projektu je uveden nejenom potřebný materiál a vhodné vybavení, ale i jeho náročnost a také upozornění na případné nebezpečí, které by mohlo hrozit jak vám, tak vašemu fotoaparátu.

Nemyslím si, že využijete všechny postupy z knihy, věřím ale, že téměř každý „fotografický hračička“ si v této knize dokáže najít několik projektů, které ho zaujmou, a vyzkouší je.


Jerzy Płażewski: Dějiny filmu

1095 Kč
 

Dějiny filmu 1895–2005 jsou dějinami nejrozšířenějšího druhu umění z pohledu nestora polské filmové kritiky, Jerzyho Płażewského. Napsal je s jedinou myšlenkou – aby byly opravdu čteny a aby se informace s jeho komentářem dostaly k co největšímu počtu především mladých čtenářů, kteří o slavné éře moderního evropského filmu slyšeli jen z doslechu. A to se mu skutečně povedlo: jeho kniha s bohatým fotografickým materiálem se v Polsku dočkala šesti vydání!
Čeští čtenáři budou jistě překvapeni faktem, že tato rozsáhlá populárně-naučná práce neobsahuje jen historické přehledy a suchá shrnutí, ale oplývá také množstvím obrazných příměrů, vtipných glos a odkazů k jiným druhům umění. Kromě této stylistické obratnosti vykazuje autor rozsáhlé znalosti jak západoevropského a amerického filmu, ale také filmu severských zemí (zejména Švédska, ale také Dánska a Finska), Ruska, Turecka, Dálného východu, Indonésie, Číny, Japonska, jihoamerických států, filmů z Egypta či Íránu. Polské tvorbě, ostatně svého času náležející k nejpozoruhodnějším světovým kinematografiím, se logicky věnuje zevrubně; střídměji, ale přesto „na širokém plátně“ nabízí obraz toho podstatného, co vznikalo například v Československu (České republice), Maďarsku, Jugoslávii atd. Souběžný záběr na řadu národních kinematografií můžeme vnímat jako svébytnou kapitolu moderních světových dějin.


Dějiny informatiky
Od abaku k internetu

Friedrich Naumann
 

Kniha zpracovává zajímavé a obsáhlé téma, pojednává o dějinách informatiky v širokém kontextu historie přírodních věd. Kromě dějin výpočetní techniky zahrnuje pozoruhodné události z historie matematiky, fyziky, geodezie, elektrotechniky, elektroniky a dokonce i obchodu a podnikání. Dějiny informatiky jsou v ní podány velmi podrobně a přitom přehledně, stylem „od Adama“. Kořeny dnešní informatiky jsou totiž vystopovány až k různým způsobům počítání na prstech a k základům zeměměřictví.
Kniha obsahuje relevantní historické informace kvalitativního charakteru (co, kde, kdo) i přesné kvantitativní údaje (kdy, kolik). Podrobnost kvantitativních údajů je tak vysoká, že se čtenář může dozvědět přesné údaje, např. o počtu vyrobených počítačů v určitých letech, o kapacitě jejich operační paměti i počtech zaměstnanců výrobních firem apod.
Informace o knize

Doporučená prodejní cena: 365 Kč


Johannes Kepler: Sen neboli Měsíční astronomie,  152 str., cena 200 Kč

Čeští čtenáři mají unikátní možnost seznámit se s původním dílem astronoma světového významu Johanna (Jana) Keplera. Na grantu se podílí šest zemí, pečujících o odkaz pěti astronomů a vědců. Jejichž dílo pomáhalo vytvořit moderní pohled na svět: Mikuláše Koperníka (Polsko), Tychona Brahe (Švédsko, Dánsko), Johanna Keplera (Česká republika), Galileo Galilea (Itálie) a Isaaca Newtona (Velká Británie).

Jan Kepler, vědec významný pro Česko tím, že působil v letech 1600-1612 na dvoře Rudolfa II. v Praze, zasáhl nejen do historie astronomie. Do Prahy přijel na pozvání Tycha de Brahe Někdy bývá Kepler mylně označován za žáka Tychona de Brahe. Byl spíše jeho spolupracovníkem a pokračovatelem v díle císařského astronoma Rudolfa II. Na základě výpočtu de Brahe a své vlastní činnosti objevil zákony pohybu planet, které známe jako Keplerovy zákony, které zveřejnil v roce 1609 ve spise Astronomia nova (Nová astronomie) Kepler však zasáhl např. do historie pojmu určitého integrálu, což je pro mě jako matematika velmi zajímavé

Sen“ vyšel poprvé až čtyři roky po autorově smrti, v roce 1634, ve slezské Zaháni a ve Frankfurtu nad Mohanem, péčí Keplerova syna Ludwiga, který získal pro vydání pomoc a finanční podporu hesenského lankraběte Filipa. Tomuto šlechtici je dedikována předmluva Ludwiga Keplera.

Kniha se čte obtížně, protože vlastní vyprávění je jen částí knihy. Součástí jsou poznámky Keplera a poznámky překladatele, které vysvětlují záměr autora a historické okolnosti vzniku díla. Poznámky tvoří ¾ textu a objasňují narážky a do alegorie zahalené myšlenky. Kepler na poznámkách pracoval až s jistým odstupem po napsání jádra textu, po roce 1621, kdy již nebyla naživu jeho matka a nemohl ji tak již ublížit. Jádro textu však napsal v Praze v letech 1608-1609. Knihu napsal Kepler, aby se pomstil svým odpůrcům a těm, kteří obvinili jeho matku Kateřinu z čarodějnictví. Matka byla bylinkářka a syn ji úspěšně obhájil a dosáhl jejího propuštění. Trestem pro žalobce byl fakt, že museli zaplatit soudní náklady. Keplerův osud je dramatický, své působiště ve Štýrském Hradci musel opustit po vítězství protireformace, i když nějakou dobu byl tolerován. Pak zakotvil v Praze. Císař však platil liknavě, tak si musel přivydělávat astrologii, což bylo v jeho době běžné. Odkazy na těžký život umístil do Snu.

Součástí knihy je doslov překladatelů, který má 42 stran. Z něj se čtenář dozví řadu informací. Např. to, že o sepsání Snu uvažoval Kepler 40 let. Dále doslov obsahuje důležitou informaci o Keplerově raném díle „Tübbingenské teze“. Tato práce z období Keplerova studia na univerzitě v „Tübbingenu vycházela z Koperníkova učení. Později se ztratila a jediným zdrojem informací o ní je právě „Sen“

O čem je „Sen“?

Jedné noci se Keplerovi zdál sen, v němž se mu zjevil chlapec Duracotus, který má zjevně některé rysy Keplera. Duracotova matka Fioxhilda, měla zase mnoho společného s Keplerovou matkou Kateřinou. Fioxhilda sbírala bylinky a ztělesnělovala lidovou moudrost. Jednou se Fioxhilda rozzlobila na syna, který rozvázal balíčky, které Fioxhilda prodávala námořníkům. Fioxhilda proto syna Duracota prodala lodníkům, kteří ho dopravili na ostrov Hven, kde pobýval Tycho de Brahe.. Duracotus pak strávil s Tycho de Brahem pět let, jako jeho žák. Pak se vrátil na rodný Island, kde se setkal s matkou., která poslouchala synovo vyprávění o tom, co se naučil z astronomie. Matka mu pak předala své zkušenosti, především přivolala démona z Lévanie (Měsíce), který popisuje svou cestu na Měsíc, gravitační teorii, stav beztíže, atd. Kepler pak detailně popisuje astronomii z pohledu pozorovatel na Měsíci. Popis je v duchu Koperníkova heliocentrického učení. Tento popis je pak jádrem „Snu“


Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky, brož., 128 str., 220 Kč

Jaroslav Folta, je přední historik exaktních věd, O historii výpočetní techniky se zajímá od 70. let. Od té dob shromažďoval materiály pro tuto knihu. Kniha má 10 kapitol, doslov, seznam literatury a jmenný rejstřík. Kniha je to stručná, ale obsahuje informace o vývoji výpočetní techniky v celé řadě zemí. Začíná manuálními počítadly, vrubovkami a abaky a pokračuje Pascalem, Schickardem, Babbagem aj.

Nechybí zmínka o historii v našich zemích a zásluhy Antonína Svobody na vývoji a některé přínosy i pro celosvětový vývoj. Bohužel Svoboda a celá řada jeho spolupracovníků emigrovala na Západ a tam pokračovala ve své práci. Z knihy se také čtenář dozví, že neúspěšný kandidát na funkci českého prezidenta, Jan Sokol, kterého veřejnost zná jako politika, bývalého ministra školství a filozofa, který je však původním povoláním matematik, se podílel na vývoji jednoho operačního systému pro počítač vyvíjený v Československu.

O vývoji ve Spojených státech (John von Neumann aj.) a Británii (Alan Turing aj.) je širší odborná veřejnost dobře informovaná a zná určitě také jméno Zuseho, průkopníka z Německa. O vývoji v některých zemích (Francie, Rakousko, Švýcarsko, severské země, Sovětský svaz, Německo, Čína, Japonsko) o němž se také zmiňuje autor této knihy, se toho u nás většinou příliš mnoho neuvádí. Seznam literatury je stručný, autor se zmiňuje i o webových zdrojích, ale neuvádí je, což je škoda. Pro většinu čtenářů, zájemců o výpočetní techniku a její historii je rovněž škoda, že kniha není v běžném prodeji a tak se o ní dozví jen část veřejnosti .

V knize je mnoho obrázků a diagramů a tabulek a portrétů tvůrců výpočetní techniky. Bohužel kniha je černobílá a tak nejsou obrázky příliš kvalitní. V roce 2007 se v celé řadě médií objevila zpráva o mechanickém počítači, pocházejícím z Antiky, který byl vyloven lovci mořských hub roku 1900 v antickém vraku lodi u ostrova Antikythéry a který zřejmě pocházel z doby kolem roku 80 př.n.l. Sloužil zřejmě astronomickým výpočtům a podle názoru odborníků předběhl dobu až o 18 stol. Článek o něm vyšel již roku 1959 v Scientific American a na přelomu listopadu a prosince 2006 se o něm konala vědecká konference vAténách. Více viz Injournal (příloha Hospodářských novin) 2. ledna 2007, str. 10-11.


Albert Einstein: Teorie relativity. 210 str. Cena 220 Kč,

Knih o Albertu Einsteinovi u příležitosti 100. výročí objevu speciální teorie relativity vyšla u nás celá řada. Tato kniha je však přímo od tohoto vynikajícího vědce. Je to jeho jediná populární kniha o jeho teorii. Vyšla u nás poprvé v roce 1923 a toto je reprint tohoto vydání. Kniha vychází s předmluvou Einsteina k prvnímu českému vydání v němčině a češtině. První část knihy napsal český fyzik a odborník na teorii relativity Jan Novotný a popisuje život Einsteina a historii jeho objevu v tehdejším kontextu a podíl jiných vědců Lorentze, Minkowského, Poincarého a Hilberta. Druhá část knihy je pak populární výklad relativity. Pokud však chcete výkladu rozumět, musíte být minimálně absolvent středoškolského kurzu fyziky. Einsteinův výklad neobsahuje prakticky žádný matematický aparát, pouze vzorce Lorentzových transformací. Přes snahu o maximální srozumitelnost to však není jednoduché čtení. Součástí knihy jsou dodatky, obsahující odvození Lorentzových transformací a Einsteinovy poznámky z pozdějších let. Tuto část knihy, která nebyla součástí původního českého vydání, přeložil Jan Novotný. Nakladatel použil tam, kde to bylo možné, původní český překlad z roku 1923 a provedl jen několik dílčích změn v pravopisu. Škoda, že do knihy nebyly zařazeny žádné fotografie např. vztahujících se k působení Einsteina v Praze.

Kniha ukazuje, že Einstein dbal na prezentaci svých objevů odborné i laické veřejnosti a dokázal pracovat s médii, což se podílelo na rozšíření jeho objevu a jeho popularitě. Je určitě dobře, že se podařilo vydat tuto knihu, odborná veřejnost by určitě uvítala vydání i odborných prací např. formou sebraných spisů, to je však v našich poměrech malého počtu potenciálních zájemců zřejmě nesplnitelné.


CO JE ŽIVOT? DUCH A HMOTA. K MÉMU ŽIVOTU
SCHRŐDINGER, Erwin
cena  220 Kč
počet stran: 254
    Kniha nositele Nobelovy ceny patří k významným vědeckým dílům 20. století. Od svého prvního vydání v r. 1944 je neustále vydávána. První české vydání knihy "Co je život?" vychází společně s mimořádným dílem "Duch a hmota". Součástí publikace jsou také autobiografické črty, ve kterých autor předkládá fascinující popis svého života a své vědecké práce. "Klasické dílo Co je život?, které patří ? jak to nyní vidím ? nepochybně mezi nejvlivnější vědecké spisy tohoto století. Představuje působivý pokus pochopit některé z podstatných záhad života, pokus fyzika, jehož vlastní hluboké jasnozřivé poznatky se tolik zasloužily o změnu našeho chápání světa. Kniha je psána přes svůj interdisciplinární záběr, v tehdejší době neobvyklý, se sympatickou, a zároveň s odzbrojující skromností, na úrovni, která ji zpřístupňuje i neodborníkům a mládeži s aspiracemi na povolání vědce. Přitom však zároveň i mnozí vědci, jako J. B. S. Haldane a Francis Crick, kteří obohatili biologii o zásadní díla, popravdě přiznali, že je značně ovlivnily dalekosáhlé ideje (byť s nimi ne vždy plně souhlasí), které předkládá tento zcela originálně uvažující, hluboce přemýšlivý fyzik. Podobně jako u mnohých děl, která měla neobyčejně velký vliv na lidské myšlení, ukazuje se i zde, že jakmile jsou myšlenky jednou pochopeny, znějí jako téměř samozřejmá pravda; přesto jsou však znepokojivě stále ještě až příliš mnoha lidmi, kteří by měli být věcí lépe znalí, slepě ignorovány. Jak často ještě slyšíme, že kvantové efekty mají při studiu biologie jen malý význam, nebo dokonce, že jíme proto, abychom získali energii? To jen zdůrazňuje trvající význam, který pro nás Schrödingerovo dílo Co je život? dodnes má. Je opravdu proč je číst, a proč je číst opakovaně!" Z předmluvy Rogera Penrose Dotisk 1. vyd.


GÖDELŮV DŮKAZ
NAGEL, Ernest, NEWMAN, James R.
220 Kč, počet stran: 127


anotace: První český překlad popularizačního bestselleru Gödelova důkazu neúplnosti axiomatických systémů. Z anglického originálu Gödel´s Proof, Revised Edition, vydaného New York University Press v roce 2001. Pevná vazba s přebalem. I. svazek edice Qauntum. Čtivý a speciální symboliky prostý výklad hlavních myšlenek a důsledků Gödelova objevu. Dotisk 1. vydání


JAROSLAV FOLTA: DĚJINY MATEMATIKY I, cca 185 Kč

Práce o dějinách matematiky, vhodná i pro studenty, předního českého historika matematiky Jaroslava Folty, cca 144 str. , autor přeložil v 60. letech knihu Dirka J. Struika: Dějiny matematiky, která je proslulá po celém světě

Velkou předností knihy J. Folta je část o zdrojích a pramenech historie matematiky, bohužel nezahrnuje zdroje na Internetu


Doprodej

Navěky nerozhodnuto
(Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům)
Raymond Smullyan

Poslední 2 kusy! Rozebráno

Kniha podává prostřednictvím zábavných úkolů o poctivcích a padouších velmi populární úvod do moderní logiky, do problémů sebereference, Gödelových vět o neúplnosti aritmetiky a tzv. logiky možných světů. Jako doplňková studijní literatura je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mají v náplni studia úvod do logiky. Překlad z angličtiny Petr Hromek.
O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti
310 str., váz. a 239,- Kč


Giordano Bruno: Dialogy

Dialogy - anotace
Nové vydání italských dialogů Giordana Bruna v českém překladu J. B. Kozáka přináší dnešním čtenářům základní texty o kosmologických úvahách tohoto význačného filosofa. Ve svých dílech „Večeře na popeleční středu“, „O příčině, principu a jednom“ a „O nekonečnu, universu a světech“ vydaných roku 1584 během pobytu v Anglii Giordano Bruno obhajuje Koperníkův heliocentrický systém Sluneční soustavy a rozvíjí jej dále k představě nekonečného vesmíru vyplněného nekonečným počtem podobných planetárních systémů kolem jiných hvězd.

395 Kč, 392 str.


AlChwarizmi: Aritmetický a algebraický traktát

Poprvé česky

Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení rovnic všeho
druhu) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství.
Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou označujeme jako ALGORITMUS, což je odvozenina ze jména autora. Jméno knihy Aldžebr dalo název algebře. Al Chvarizmi byl arabský matematik, který z indických textů sepsal toto dílo; jeho jméno pak znělo v latinském přepisu: Algorismi.
Oba dva traktáty bohatě komentoval a velmi podrobně uvedl pření český matematik  Petr Vopěnka
 


Kolman: Filosofie čísla

Filosofie čísla - anotace
Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu moderní logiky a analytické filosofie. Klasická témata filosofie matematiky (číslo, nekonečno, abstrakce apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč k řešení problémů filosofie jazyka (význam, reference, pravda, existence apod.). Východiskem je přitom Fregův obrat k jazyku a s ním související objev moderní logiky jako apriori matematiky. Kniha je takto i příspěvkem k filosofii a dějinám logiky v tom nejširším slova smyslu.
Osu výkladu tvoří pojem reálného čísla, resp. kontinua v jeho vývoji od Eudoxa, Descarta a Leibnize přes Bolzana, Cantora a Dedekinda až po Frega, Brouwera, Hilberta a Wittgensteina. V knize jsou podrobně diskutovány všechny významné směry filosofie matematiky, tj. platonismus, formalismus, intuicionismus, logicismus, konstruktivismus, strukturalismus a další, a to nikoli abstraktně, ale na příkladech konkrétních výsledků či fenoménů moderní logiky a matematiky. Mezi ně patří mj. Cantorův diagonální argument, Dedekindův rekurzivní teorém, Bolzanova věta o mezihodnotě, Russellův a jiné logické paradoxy, Zermelův důkaz věty o dobrém uspořádání, Skolemův paradox, Brouwerova věta o spojitosti funkce na kontinuu, Hilbertův program, Gödelovy věty a další.
Kniha obsahuje autorovy původní výsledky týkající se neudržitelnosti strukturalistické interpretace logicismu a komplexní obhajobu sémantického holismu, včetně jeho nejradikálnější, inferencialistické varianty.

450 Kč, 672 str.

Vopěnka: Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu (Alternativní teorie množin) v českém jazyce. Po mnohaleté práci však nyní čtenář nedostává překlad této knihy, ale nové zpracování a rozvoj základních prvků této teorie s řadou přesahů do epistemologie a filosofie vůbec. Úvodní část knihy je tedy věnována pojmům neostrost a nekonečno a jako základní nástroj pro popis jsou postulovány polomnožiny, jimž je věnována další významná část. Dále se dočtete o pojmu nerozlišitelnost a s ním souvisejícím povstávání topologických tvarů na množstvích. Hlavní část knihy je doplněna dvěma metafyzickými meditacemi. Kniha má ještě tři rozsáhlé dodatky: Alternativní teorii množin, Popis problému aktualizovatelnosti nekonečna a překlad části stati do angličtiny (The problem of actualizability) Kniha se svým významem a pojetím snaží znovu obhájit pojetí poznání jako dobrodružství a vyvést matematiku zpět k filosofii, kam ostatně neodmyslitelně patří.
 

220 Kč, 218 str.

Aczel: Umělec a matematik

Identita geniálního francouzského matematika Nicolase Bourbakiho, autora rozsáhlé řady monografií, které významně ovlivnily vývoj moderní matematiky a její výuky ve dvacátém století, byla vždy opředena závojem tajemství. Zasvěcení znali skutečnost, mnozí tušili nějakou čertovinu, ostatní dodnes věří tomu, že Bourbaki je člověk z masa a kostí. Z určitého pohledu měli pravdu všichni. Vždyť je tu jeho úctyhodné dílo, byl ctihodným členem jisté Akademie věd, zval přátele na svatbu své dcery… A lze tvrdit, že na světě dnes není matematik, kterého by Bourbakiho klíčové dílo neovlivnilo.Autor ve své knize vysvětluje nejen zábavnou stránku skutečné-neskutečné osobnosti, především se však snaží poutavou formou vysvětlit co, proč a jak Bourbaki vykonal v matematice, jak tím přispěl k rozmachu vědeckého směru strukturalismu a jeho metod a ovlivnil tak myšlení v mnoha oborech zejména ve druhé polovině dvacátého století. Čtenář se dozví mnoho zajímavého o předních francouzských matematicích, ale také o předních osobnostech lingvistiky, antropologie, psychologie a výtvarného umění dvacátého století a o tom, co tyto osobnosti a jejich na první pohled velmi vzdálené obory spojovalo.

195 Kč, 192 str.


Na této stránce najdete nabídku knihy CESTA K INTEGRÁLU

z historie určitého integrálu od Archiméda k Riemannovi, kniha je připravena k vydání, zřejmě září-listopad 2006, vše je hotové,

předpokládám, že po Novém roce 2007 zajistím vytištění v tiskárně, vydání již nic nebrání, licenční smlouva se mi vrátila podepsaná,

 

Kniha je vytištěná, předpokládám, že ji začnu rozesílat na konci února

VYDÁNÍ KNIHY PODPOŘIL JUDr. Martin NEDELKA, LLM. PhD., advokát v Praze a

inzerátem na zadní straně obálky firma SCITECH (www.scitech.cz), která prodává také programy vhodné pro psaní matematických textů

v říjnové čísle 2/2007 časopisu Matematika, fyzika, informatika vyšla recenze z pera doc. RNDr. Vladimíra Vlčka, CSc. o naší knize Cesta k integrálu

 

Právě překládáme a předpokládáme, že po dokončení i vydáme, dne 29.12.2006 jsem po půl roce dokončil překlad, nic nebrání vydání,

smlouva se mi již rovněž vrátila, předpokládám vydání někdy po letních prázdninách 2007, knihu jsem předal 22.10. 2007 do tiskárny, měla by být vytištěna 9.11.2007, pak nechám vyrobit kartónové krabice a začnu rozesílat, 13.11. jsem obdržel výtisky knihy Historie analýzy, objednal kartónové krabice, jejichž výroba zabere více než jsem předpokládal, cca 14 dnů, takže tak 26.11. 2007 začnu knihu rozesílat

Historie analýzy (History of Analysis, též Geschichte der Analysis), editor Hans Niels Jahnke


V 10. čísle Matematiky, fyziky a informatiky roč. 17 (2007/08). vyšel článek doc. Vladimíra Vlčka o naší knize Historie analýzy, článek najdete zde


Prodáváme Eukleides: Základy (kniha I-IV, rozuměj kapitoly I-IV, cca 1. třetina Základů, 150 str. A5, 190 Kč), 2. nejvýznamnější kniha po Bibli, výklad geometrie z Antiky, podle které se učí geometrie od ZŠ po VŠ, aniž by většina učitelů a studentů u nás měla možnost se s knihou seznámit, česky jen jednou 1907, nynější vydání vychází z překladu z roku 1907 s komentáře Petra Vopěnky, předního českého matematika, býv. ministra školství


Právě vyšlo

Milan Mareš: Příběhy matematiky

160×230 mm, 336 str., vázané, cena 399 Kč,

 dokumentární ilustrační doprovod,  vyšlo 25. listopadu 2008 Srozumitelně psaná historie matematiky od samého počátku, kdy si lidé uvědomili existenci čísel, až po současnost, je spíše než historikům vědy určena širokému okruhu čtenářů, jimž při četbě knihy stačí znalost středoškolské matematiky. Milan Mareš sleduje příběhy a cesty významných matematických konceptů a myšlenek, které rozšiřovaly a formovaly intelektuální obzory člověka. Do tohoto rámce pak zasazuje také portréty řady velkých matematiků, kteří se o nové objevy zasloužili, a poutavě líčí jejich často spletité a zajímavé osudy. V Příbězích matematiky se tak mísí vyprávění o matematice s vyprávěním o matematicích v poměru, který neobyčejně plasticky přibližuje onen podivuhodný svět abstraktní vědy.


Uvažujeme o vydání knihy

Isaaca Newtona: Matematické principy přírodní filozofie,

která zřejmě česky ještě nevyšla, přeloženo cca 40 str.

 

Pokud se nám bude alespoň trochu dařit vydáme později ještě

Životopisy některých matematiků, ukázky děl, korespondence (Cca 80-120 str.)

Euclid's  Phaenomena A Translation and Study of Hellenistic Treatise in Spherical Astronomy (132 str.)

V.S. Varadarajan: Euler through Time. A New Look at Old Time (302 str.)

Byčkov,  Zajcev: Matěmatika v mirovoj kulture (228 str.)

Čajkovskij: O prirodě slučajnosti. (280 str.)

Monastyrskij: Sovremennaja matěmatika v otbleske medalej Fildsa (198 str.)

Seznam všech knih, které dodáváme viz

viz PRODUKTY


Zdá se, že zatím nejdále je příprava vydání knihy

markýze Guillaume l'Hospitala,

jde o první učebnici diferenciálního a integrálního počtu, která vyšla roku 1696, skutečným autorem je Johann I. Bernoulli, který si nechal zaplatit a souhlasil s tím, aby knihu vydal pod svým jménem markýz l'Hospital, do dnes zřejmě neexistuje úplné moderní německé či anglické vydání, očekávaná doba vydání cca polovina roku 2009, uvidíme, jak se bude dařit


Nabídku doučování matematiky a deskriptivní geometrie, překladů z různých jazyků, tvorby databází v Accessu a tabulek v Excelu, tvorby webových stránek, počítačové sazby zejména matematických textů

viz SLUŽBY


Články RNDr. Karla Vašíčka

viz PŘÍSPĚVKY


Životopisy některých matematiků, další se připravují

viz MATEMATIKOVÉ


Prodám prakticky nový panoramatický fotoaparát na kinofilm, HORIZONT S3 PRO, nafoceno cca 12 filmů, cena cca 7,5 tis. Kč, detaily e-mailem

 

Fotografie, které jsem zde zpřístupnil, jsem dne 27.6. 2010 odstranil, protože jsem byl svědkem, jak jsou naprosto bezostyšně šířeny.


Kontakt (contact):

Karel Vasicek, e-mail: dr.vasicek@atlas.cz, Skype:karel.vasicek1962

+420605848934, mobilní telefon,  mobil phone, handy, мобильный телефон

+420466401520

 

IČO 110 63 441

Adresa (Address):

RNDr. Karel Vasicek

Druzstevni 117

530 09 Pardubice

Czech Republic

 


 


Jste vytížený podnikatel, máte psychicky náročné povolání?

Cítíte, že byste potřebovali na chvíli vypnout, relaxovat?

Přihlašte se na kurzy jógy, Pardubice, Sokolovna, začátek 9.9. 2010, zkušený cvičitel Jaroslav Svoboda

JOGA-SADHANA


Navštivte:

Zajímá Vás genealogie, navštivte:

   

Naposledy změněno: 19. 12. 2012