Jaroslav Folta: Vývoj výpočertní techniky
John Brockman: Můj Einstein
Steve Wozniak: I Woz
Mario Livio: Neřešitelná rovnice
Zlaté číslo
Teorie relatiivity
Logika, Dokořán
Kryptografie
Gowers:Matematika
Slova, která se hodí
Mazané kódy
Podivuhodný svět elementární matematiky
Neúplnost-Goedelv důkaz-  Argo a Dokořán- Geo
Einstein- Argo
Odsud až do nekonečnw
Vyprávění o kráse matematiky novobarokní
E=mc na druhou/Einsteinova ronvice
Než přijde vakovlk
Nula-historie myšlenky
KOnstanty  přírody
Problémy pro třetí tisciletí
Keplerova čarodějnice
Navěky nerozhodnuto
V pavučině sítí
Einsteinův vesmír
Geometrie v dobách minulých
Naše poslední hodina
Horizonty nekonečna
Newton formování génia
Zkratka napříč časem
Příštích 50  let
Kruhy v písku
Úhelný kámen
MATEMATIKA NA INTERNETU
Meditace o vědě
Trýznivé tajemství
MATLAb algoritmizácia
MATLAB-aplikace
MatLab-začátečníci
Kepler: SEN
MathType 5 a LyX
EMCalc 2.5
Kniha kódů a šifer
Jazyk matematiky
Historie Pí
Velká Fermatova věta
Obrana matematikova
MATLAB a SIMULINK

 

Matematika a věda populárně

Naposledy změněno: 19. 12. 2012